Publikationer och rapporter m.m.

Regional miljöövervakning

Kentsk tärna i Blekinge 2015-2018
Kentsk tärna i Blekinge 2007-2014
Kentsk tärna i Blekinge 1996-2006

Projekt gråtrut - 2016

Projekt ejder - 2016
Ejder på Utklippan 2011-2015 -
Populationsutveckling och jämförelse med inventeringar...
Varför minskar ejdern (Somateria mollissima) på Utklippan och i övriga Östersjön? (2005-2010)
Ejder i Blekinge 1984 - 2004

Forsärlan Motacilla cinerea i Blekinge (2002-2012)

Projekt strömstare i Blekinge - Sammanställning av inventering 1996-2010
Strömstare i Blekinge - Sammanfattning av undersökningar 1991-2001
Strömstare i Blekinge (2017)

 

Övriga publikationer och rapporter

Artövervakning kustfågel (2015)
Tillfälligt inflöde av magra och aggressiva talgoxar... (2015)
Effects of an extensive Prymnesium polylepis bloomon breeding eiders... (2014)
Höstflyttande kungsfåglars Regulus regulus vikt på tre näraliggande rastplatser ... (2011)
Ejderns Somateria mollisima boplatstrohet i en koloni på Utklippan i Östersjön (2008)
Distribution and population trends of the Sandwich Tern... (2008)
Fåglar och fågeldöd i Blekinges skärgård 2003


Utdrag ur FÅGELÅRET / VÅR FÅGELVÄRLD

Fågelåret 2015 / Torhamn, Utklippan


Fågelinventeringar och rapporter/artiklar publicerade i FIB


Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge 2018
Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge 2017
Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge 2016
Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge 2015
Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge 2014
Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge 2013
Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge 2012
Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge 2011

Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge 2010
Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge 2009
Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge 2008
Sjöinventeringen 2016
Kentsk tärna, skrattmås och svarthuvad mås i västra Blekinge 2018
Pilgrimsfalken åter häckfågel i Blekinge (2018)
Sommarpunktrutt Eriksberg 2004-2018
Höststräcket på Vettekullaberget (2017)
Häckfågelinventering på Kråkenabben (2017)
Ugglehöstar på Torhamns udde 2015
Häckning av lappuggla i Blekinge 2012 (publ. 2015)
Rödlistan 2015
Sångsvansinventeringen i januari 2015
Karlskronas kajor 2013
Tidtabell för fågelflyttning genom Blekinge 2016
Tidtabell för fågelflyttning genom Blekinge 2012
Sträckfåglar i Blekinge 2016
Sträckfåglar i Blekinge 2012
Rördrommen i Blekinge 2012
Svarthakedoppingen som häckfågel i Blekinge

Gråhakedoppingen som häckfågel i Blekinge
Backsvalan i Västblekinge 1978-2011
Bruna kärrhöken i Blekinge 2010
Strömstarehäckningar i Blekinge åren 1991-2010
Tordmulen i Sverige, Blekinge och på Utklippan 2009
Kornknarren i Blekinge 2008

Nattskärran i Blekinge 2008

Årsrapporter och rapportmall från RRK - Blekinge

Rapportmall för 2019
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014
Årsrapport 2013
Årsrapport 2012
Årsrapport 2011
Årsrapport 2010
Årsrapport 2009
Årsrapport 2008
Årsrapport 2007


Ringmärknings- och återfyndsrapporter

Ringmärkningsrapport 2017

Ringmärkningsrapport 2016

Ringmärkningsrapport 2015

Ringmärkningsrapport 2014

Ringmärkningsrapport 2013

Ringmärkningsrapport 2012

Ringmärkningsrapport 2011

Ringmärkningsrapport 2010

Ringmärkningsrapport 2009

Ringmärkningsrapport 2008

Ringmärkningsrapport 2007