Fågelåret på Torhamns udde


Sångsvanar

JANUARI: På strandängarna kan flockar med snösparv ses och om vintern inte är för sträng övervintrande ängspiplärkor och sånglärkor. Längs strandkanten skärpiplärkor och en och annan kärrsnäppa. I vattnet ligger sång- och knölsvanar tillsammans med viggar och knipor och en och annan salskrake. På stenarna i vattnet eller på isen sitter ofta havsörnar.
 

FEBRUARI: Om varm luft strömmar in från Atlanten dröjer det inte länge förrän grågäss, gravänder, större strandpipare, strandskator och tofsvipor visar sig ute på reveln. Sånglärkor strömmar också in och de första skogsduvorna dyker upp.
 


Sträckande ejder


MARS: Vår med bofinkar och trastar. De första järnsparvarna, rödhakarna och gärdsmygarna och sävsparvarna visar sig. Antalet strandskator, större strandpipare och kärrsnäppor ökar. De första ejderflockarna drar
förbi och grågässen börjar sina häckbestyr.
 
APRIL: Nu väller ejderflockarna förbi udden. Ibland långt ute till havs, ibland tvärs över udden. Under en enda dag kan 10 000-tals ejdrar passera. Och har man tur kan en och annan praktejder ses i flockarna. De vitkindade gässen och mindre sångsvanarna sträcker mot den ryska tundran. De första skärfläckorna dyker upp samtidigt som små- och storlom passerar. De först tärnorna infinner sig. Sädesärlorna återvänder. I dungen kryllar de vissa dagar av rödhakar och bo- och bergfinkar. I slutet på månaden kommer förtruppen av lövsångare, svarthätta, ärtsångare och rödstjärt. Det är också tid för att spana efter en och annan brandkronad kungsfågel
 
 


Törnsångare


Göktyta

MAJ: Nu kommer tropikflyttare som lövsångare, flugsnappare, ärtsångare, näktergalar, törnsångare, trädpiplärkor och svalor på bred front. Stenskvättorna intar sina revir på strandängarna. Tornfalken ryttlar i jakt på gnagare. Göktytan ropar i dungen. Törnskator och rosenfinkar är på intåg. Prutgässen drar norrut i stora flockar både på dagen och natten. Stararna är i full gång med att häcka. Grågässen vallar sina kullar med ungar. I slutet på månaden kan höksångare och  lundsångare visa sig.
 
JUNI: Sträcket med sångare pågår för fullt. Stora mängder med vadare och prutgäss fortsätter att strömma norröver. Knappt har de sista tropikflyttarna anlänt söderifrån förrän sträcket norrifrån börjar med vadare som misslyckats med sin häckning eller honor som lämnat omvårdnaden av ägg och ungar till hanen. Ejderhanarna drar mot sina traditionella ruggningsplatser.


Storspovar på sydsträck i slutet av juni

Nästa sida