Fågelåret på Torhamns udde, del 2


JULI: Vadarsträcket söderöver intensifieras. Om vädret är dåligt kan stora mängder med vadare ses rasta på reveln och bankarna med tång. Grönbenor och skogssnäppor håller till i de blötare partierna av
strandängarna. På tångvallarna springer ett myller av kärrsnäppor tillsammans med bland andra enstaka spovsnäppor, myrsnäppor och kustpipare. Ljungpipare och kustpipare står tillsammans med myr- och storspovar ute på reveln. De första småfåglarna börjar dra sig söderöver.

AUGUSTI: Vadarsträcket fortsätter. Nu har silver- och fisktärnornas flyttning kommit igång och flockar med olika änder passerar. Lövsångare, ärtsångare, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare lämnar udden tillsammans med näktergal, svartvit flugsnappare. I topparna på buskarna på udden spanar törnskatorna. De första sparvhökarna och fiskgjusarna drar förbi.


Sädesärla
 

SEPTEMBER: I början på månaden fortsätter sträcket med sångare. Nu börjar sädesärlorna och svalorna att dra iväg över havet. Rovfågelsträcket tar fart med sparvhök, brun kärrhök, fiskgjuse och en och annan bivråk. Från mitten av månaden börjar rödhakarna att dominera. Senare dyker kungsfåglarna upp i mängd. Taltrastar och koltrastar sträcker. Och vackra dagar kan stora plogar med tranor komma över havet. Vissa år kommer invasionsarter som nötkråkor, nötskrikor, korsnäbbar och mesar som svartmes i stora antal.
 
 
OKTOBER: Rödhakarna och kungsfåglarna dominerar fortfarande. Flockar med blåmes och talgoxe drar igenom dungen. Siskor och grönfinkar flyger i täta flockar ut över havet. Vackra dagar kan hundratals fjällvråkar, som är Torhamns speciella rovfågel passera. Nu kommer också de första varfåglarna. Från norr strömmar stora flockar med vitkindad gås, prutgås, simänder, sjöorre och ejder. Enstaka labbar och dvärgmåsar passerar. Vissa år kan pärlugglor och sparvugglor invadera.
 

                  Rastande rödhake på udden


NOVEMBER: Småfågelsträcket börjar dö ut. På strandängarna kan en och annan flock med vinterhämplingar ses och i tångvallen påträffas ibland någon berglärka. De första skärsnäpporna slår sig ner på stenarna i
vattnet utanför Luckorna. Flockar med snösparvar virvlar runt som små snöbyar. Sångsvanarna kommer trumpetande från Kalmar sund. Vitkindade gäss och prutgäss fortsätter att passera och en del av dem rastar på strandängarna.


Snösparv

DECEMBER: Vinter med flockar med gräsänder och krickor. Knipor dyker utanför udden. Längre ut till havs ligger alfåglar. Någon varfågel kan sitta spanande i toppen av en buske.

 
Rariteter som Du kan se om Du har tur: svartnäbbad islom, mindre lira, natthäger, silkeshäger, ägetthäger, purpurhäger, skedstork, rödhalsad gås, mindre skrikörn, större skrikörn, stäppörn, aftonfalk, rödfalk, styltlöpare, tuvsnäppa, spetsstjärtad snäppa, tereksnäppa, brednäbbad simsnäppa, svarthuvad mås, tärnmås, sandtärna, vitvingad tärna, fjälluggla, biätare, blåkråka, korttålärka, större piplärka, vattenpiplärka, citronärla, blåstjärt, ökensångare, bergsångare, brunsångare, taigasångare, kungsfågelsångare, rödhuvad törnskata, rosenstare, gyllensparv och svarthuvad sparv.

 

 


Aftonfalk rastande vid "Udda änne"
Text: Rolf Larsson
Foto: Tony Svensson