Artrally Blekinge 2020Kanske går det fortfarande att hitta någon tallbit?

Blekinges Ornitologiska Förening anordnar tillsammans med Karlskrona Ornitolgiska Klubb, KOK och Västblekinges Ornitologiska Förening, VBOF årets artrally.

 

När:                 Lördagen 2020-02-01 mellan 00:00 – 17:00

 

Syfte:              Under dagen då ”Artrally Blekinge 2020” genomförs ska så många arter som möjligt noteras inom Blekinge.

 

Regler:          Laget ska bestå av minst 2 personer eller fler.

Består laget av 2 personer så måste båda noterat arten.

Består laget av 3 måste två sett eller hört och

Består laget av 4 personer så måste 3 personer gjort dito.

 

Laget måste lämna in en färdigt ifylld artlista (SOF:s artlista för Sveriges fåglar).

Artlista nerskriven på papper godkänns inte och laget blir diskvalificerat.

Om laget kommer för sent till samlingen så dras 1 art/5 minuters sen ankomst.

 

Laget ska ta en gruppbild i fält som sedan lämnas över digitalt till tävlingsledningen.

Segrande lag ska fotograferas vid prisutdelningen.

 

Anmälan:        Laget ska anmälas till tävlingsledningen innan 2020-01-25 på följande adress wahlgren.niclas@gmail.com

 

Samlingspunkt:        BWC, Prinsgatan 13-15 i Karlshamn kl. 17.00

 

Må bästa lag vinna!

 

Tävlingsledningen Niclas och Ulf.