Styrelsen 2018-2019

T.f. Ordförande 
Linus Almqvist. Hantverkargatan 29, 371 35 Karlskrona,  Telefon:linus 0733-164765
E-post:
linus.almqvist@hotmail.com

Kassör 
Björn Ericsson,
Holmsjövägen 75, 370 34 Holmsjö, tel 0455 - 913 09. E-post:
bjorn.j.ericsson@telia.com

Sekreterare 
Christina Sandin, E-post: ch.sandin@telia.com

Kyrkogatan 8 B, 371 32 Karlskrona. Telefon bostad: 0455- 184 36,  0733 – 769 271

Övriga ledamöter 
Kontaktperson för miljö- och remissärendench
Niclas Wahlgren, Patrullvägen 69, 37152 Karlskrona
0708261140  0455-344808

wahlgren.niclas@gmail.com

Kontaktperson för fågelstationskommittén
Anders Loell
Villavägen 4B, 37300 JÄMJÖ
070-926 34 81  a_loell@yahoo.se


Kontaktperson för "Katastrofhjälp Fåglar och Vilt"
Lars Göransson, Åby, 373 02 Ramdala, Tel: 0455 - 419 69 / 0733 - 425763
E:post:
larsgoransson2009@hotmail.com

hemsideansvarig
Tony Svensson, Björkenäs, 373 00 Jämjö, tel 0455 - 525 15.   E-post: tonyeagle55@hotmail.com eller i hemsideärenden:
webmaster@kok-torhamn.se

Christoffer Renvaktar
E-post: Christoffer.ren@gmail.com

Annika Annemark
Ytterön 703, 37042 Torhamn,
Tel: 0709-501924

e-post:
aannemark@gmail.comE-mail till Utklippans fågelstation: utklippansfagelstation@gmail.com