g85
 

 
Nytt digitalt nummer här på hemsidan!             

 

 
 

Karlskrona Ornitologiska Klubb

 

Karlskrona Ornitologiska Klubb är en ideell sammanslutning som har till ändamål att verka för utforskandet av Blekinges fågelfauna. Klubben anordnar sammankomster, exkursioner och informationstillfällen för allmänheten om fåglar och deras miljö, bedriver verksamhet vid Torhamns och Utklippans fågelstationer, insamlar uppgifter och utför undersökningar kring Blekinges fågelfauna samt verkar för fågelskydd.

 

 

 

 

Foto om inget annat uppges samt webmaster: Tony Svensson / Pelican Fototjänst, www.naturreportage.se
Sidan uppdaterades 2022-04-12