Ringmärkningsrapport för Torhamns och Utklippans fågelstationer 2008

Rolf Larsson och Tony Svensson

 

Våren

Vårens stora händelse, under en annars ganska mager vår, var den häcksparv som uppehöll sig på udden 31/5 – 7/6. Häcksparven fångades in och förseddes med ring. Till historien hör också att RK bedömde fågeln som spontan och därmed var fågeln godkännd och krysset bärgat. På Utklippan var det som vanligt full fart och fågelstationen var bemannad i stort sett hela våren. Under maj månad fångades bl.a.hela 48 blåhakar.

 

Hösten

Även Torhamns udde fick ta del av höstens stora pärluggleinvasion. 41 ugglor kunde förses med ring tack vare ihärdiga nattliga fångstförsök. I övrigt kan man väl bara beklaga att endast ett fåtal ringmärkare numera verkar orka att ta sig ut till fågelstationen och hjälpa till med bemanningen. All heder åt er som fortfarande håller fanan högt och ser till att skådare och andra får ta del av den intressanta verksamheten på Udden!

Totalt ringmärktes under året 4661 fåglar på Torhamn och 10 026 på Utklippan.

 

 

Särskilda projekt

 

Ejder

 

Ejderbeståndet på Utklippan inventerades för 25:e året i rad i slutet av vecka 19. Jämfört med 2007 har beståndet av häckande ådor minskat med 55 procent. Det är en alarmerande minskning, i synnerhet som beståndet gick ner med 23 procent mellan 2006 och 2007. Totalt räknades år 2008 65 häckande ådor. 2007 var antalet 144 och 2006 186 ådor.

I många områden på såväl Södraskär som Norraskär, som tidigare var för sig hyst flera häckande ådor, fanns det i år inte en enda. Vanligtvis trampar ådorna upp långa gångar i vegetationen när de går till sina reden. Dessa gångar var inte alls lika förekommande i år. Detta tyder också på att antalet ådor minskat. Antalet  ejdrar som låg på vattnet runt Södraskär och Norraskär var också betydligt lägre än tidigare år.

Under våren påträffades också över 20 ådor och gudingar döda eller döende på Utklippan. De var mycket magra. Vad som låg bakom detta är fortfarande okänt.

 

 

Kentsk tärna

 

Blekinge hyste bara en koloni med kentsk tärna under 2008. Den låg kvar på Norrören norr om Norjegryt i Pukaviksbukten. De kentska tärnorna återvände inte till Långaskär utanför Konungshamn där det fanns en liten koloni 2007.

Kolonin på Norrskär häckade på samma plats som året innan och i skydd av en stor skrattmåskoloni. Kolonin bestod av cirka 110 par. 102 boungar ringmärktes den 10 juni. Då fanns fortfarande ägg kvar i 40 till 45 bon.

 

Forsärla

 

2008 års häckningsresultat är med 16 lyckade och 4 troliga häckningar det näst bästa – bara

två färre än rekordåret 2007.  Häckningar förekom i Orlundsån, Mörrumsån, Mieån, Årydsån, Bräkneån, Vierydsån, Listerbyån, Nättrabyån och Lyckebyån. Häckningsförsök gjordes i Holjeån. Vid de fyra troliga häckningarna har ett par adulta fåglar setts uppehålla sig på lokalen en längre tid.

Fyra häckningar misslyckades. I tre fall är det klart att bona blivit rövade. Vad som förorsakade den fjärde misslyckade häckningen är däremot mer oklart.

Det faktum att det inte blev någon häckning på den annars ”säkra” lokalen Östafors får tillskrivas den för forsärlan förödande restaureringen av fiskvägarna i reservatet. Alla stensättningar rensades bort och därmed de bästa platserna för forsärlans bon. Bara det nedre turbinintaget, som är gjutet i cement finns kvar. Men nu rinner inte något vatten igenom intaget på grund av att man lagt upp en hindrande vall ovanför.

Antalet ringmärkta ungar är högt, 75 st – det högsta någonsin under projektet.