Ringmärkningsrapport för Torhamns och Utklippans fågel-

stationer 2004

Rolf  Larsson, Conny Philipsson,

Tony Svensson & Ivar Tägtström

 

 

Våren

Vårsäsongen inleddes på Torhamns udde den 27 mars och avslutades den 21 juni. Under denna period bedrevs ringmärkning vid fågelstationen under 21 dagar. Blott 234 fåglar av 31 arter försågs med ring. Mer anmärkningsvärda fångster var en småtärna (21/6),  göktyta 2 och mindre flugsnappare 1.

Fågelstationen på Utklippan inledde sin verksamhet den 1 maj och stationen var bemannad till och med den 6 juni då den utrymdes för att genomgå en grundlig och högst behövlig renovering inomhus. Denna vår fångades och ringmärktes 4 191 fåglar av 66 arter under sammantaget 37 dagar.

 Under den första veckan i maj genomfördes den traditionella räkningen av häckande ejdrar. För första gången på 21 år var det på grund av antingen dimma, för hård vind eller sjöhävning omöjligt att gå iland på Degerhuvudet för att genomföra inventeringen. Sammantaget konstaterades 175 häckningar. Det är den lägsta siffran sedan 1996.

Samtidigt med räkningen genomfördes på uppdrag av smittskyddsläkaren Björn Olsen i Kalmar, som forskar på fågelburen influensavirus, en insamling av 80 prover med ejderträck. Dessa är nu världens största provsamlingen av ejderträck. Proverna har ännu inte hunnit bli analyserade.

Vårens mest anmärkningsvärda fångster var ejder 13, småskrake 2, ringduva 5, nattskärra 2, blåhake 70, gräshoppsångare 3, flodsångare 1 (31/5), sävsångare 6, busksångare 2 (31/5 och 3/6), kärrsångare 13, trastsångare 1 (27/5), höksångare 3, ärtsångare 869 varav 320 den 27/5, lundsångare 1 (1/6), mindre flugsnappare 21, steglits 6,  rosenfink 23, ortolansparv 1 och dvärgsparv 1 (10/5).

 

Hösten

Den 7 juli var ringmärkningsverksamheten på Torhamns udde åter igång. Ring-märkning förekom under 59 dagar fram till den 21 november. Under denna period fick 2402 fåglar av 60 arter en ring kring högerfoten.

Bland de ringmärkta fåglarna utmärkte sig kricka 1, ljungpipare 1, enkel-beckasin 2, gluttsnäppa 1, göktyta 2, spillkråka 2, mindre hackspett 5, gräs-hoppsångare 1, lundsångare 1 (7/8), kungsfågelsångare 1 (28/10), stjärtmes 123 varav 63 den 19/10, mindre korsnäbb 1 (22/7). Slutligen satte Christer Herremo punkt för ringmärkningsverksamheten med att fånga två tallbitar den 16 och 21 november.

Sammantaget ringmärktes 2636 fåglar av 63 arter på Torhamns fågelstation under året.

Den 24 juli var det dags att flytta in i en helt nyrenoverad fågelstation på Utklippan med nyslipade golv, ljusa väggar och ett fräscht kök. I köket hade alla gamla slitna spisar, kyl- och frysskåp ersatts med splitter ny utrustning. Dessutom fungerade avloppet åter efter att ha varit ur funktion under åtskilliga år. Stationen försågs dessutom med en del nyinköpta möbler.

Den egentliga ringmärkningen kom inte igång förrän den 1 augusti och stationen stängdes för året den 30 oktober. Under denna period var stationen bemannad under 68 dagar – kontinuerligt från den 11 september fram till stängningen den 30 oktober.

Under hösten fångades och ringmärktes 7 398 fåglar av 79 arter. Noteras bör bläsgås 1 (11/19), vitkindad gås 1 (10/10), prutgås  3 (10/10), bläsand 1 (10/10), sparvhök 26, fjällvråk 1 (9/10), tornfalk 1 (23/9), stenfalk 1 (28/9 och 1/10), skärsnäppa 4, morkulla 2 (29/10), roskarl 2 (3/8), jorduggla 1 (9/10), sidensvans 25 varav 13 den 27/10, svart rödstjärt 4, koltrast 159 varav 93 - vilket är nytt dagsrekord -  den 29/10, busksångare 1 (30/8), kungsfågelsångare 2 (12 och 16/10), videsångare 1 (12/10), brandkronad kungsfågel 1 (21/10), mindre flugsnappare 4, halsbandsflugsnappare 1 (30/8), stjärtmes 11 varav 10 den 10/10, varfågel 2, steglits 2, vinterhämpling 33, mindre korsnäbb 2 (1/8 och 3/9), stenknäck 1.

Sammanlagt ringmärktes under året  11 589 fåglar av  79 arter på Utklippan.

 

Forsärla

I projektet som ingår i länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram kontrolleras 36  lokaler. På 16 av dessa påbörjades häckningar. Antalet lyckade häckningar uppgick till 13. Under 2004 var antalet lyckade häckningar nästan dubbelt så många som året innan. År 2004 var antalet misslyckade häckningar tillbaka till en mer normal nivå – 3 stycken. Antalet ringmärkta ungar var följaktligen betydligt fler – 59 jämfört med 27 år 2003. Dessutom var antalet ungar per kull mer “normalt“ 4,54 (3,85 år 2003). Häckningar förekom i Holjeån, Orlundsån, Mörrumsån, Mieån, Hällaryd, Åryd och Halasjöbygden, Bräkneån, Vierydsån och Lyckebyån. Någon häckning förekom inte i Nättrabyån. Utanför projektet ringmärktes 15 boungar.

 

Kentsk tärna

I Blekinge fanns oss veterligen endast en koloni med kentska tärnor – Norrören norr om Norjegryt i Pukaviksbukten. Kolonin fanns i anslutning till en stor skrattmåskoloni. Storleken på skrattmåskolonin var mycket svår att fastställa.  Antalet par kentska tärnor uppskattades till 20 och 17 boungar kunde ringmärkas.

Strömstare

Antalet övervintrande strömstarar i Blekinge visar på en fortsatt minskning jämfört med åren i slutet av 90-talet, sannolikt beroende på dåliga häcknings-resultat från artens mer optimala häckningsområden under de senaste åren. Detta är något som förstås påverkar antalet häckningar i Blekinge.

 

Pullmärkningsresultatet de senaste sex åren är följande (ungar per kull)

1999: 90/22 = 4,1

2000: 88/21 = 4,2

2001: 79/20 = 4,0

2002: 75/16 = 4,7

2003: 28/10 = 2,8

2004: 23/5   = 4,6

 

Sex påträffade aktiva häckningar är det lägsta sedan starten –92 och för första gången ingen häckning i Karlskrona kommun. Positivt var att antalet ungar hos de fem kullar som märktes var större än fjolårets kullar. En häckning gick ej att komma åt då boet är byggt under en cementerad platta som översköljs av vatten.

Samtliga vuxna bar ring sedan tidigare. Vid fyra av häckningarna var honan samma som i fjol. Vid två av häckplatserna fanns hanen kvar efter kläckning.

Av fångstantalet utgjordes 66 % av kontroller och 4 var s.k. främmande. Tre av dem bar norsk ring av vilka två ännu inte inrapporterats var de blivit märkta.