Återfynd

 

Under året inkom 152 återfynd av 49 arter. Kontroller av egna märkningar från 2008 och 2009 inom ett avstånd av 10 km från märklokalen har inte specificerats. Vid beräkningen av det sammanlagda antalet återfynd enligt tabell 1 har klubbens egna kontroller medtagits, såvida dessa gjorts mer än tre månader efter märkningen. Återfynden har sammanförts artvis per land, vilka i sin tur i möjligaste mån ordnats från norr till söder och med växande avstånd från märkningsområdet.

 

Symboler och förkortningar

pull              Unge på häckplatsen, oflygg eller nyligen flygg

10               Fågel under sitt första kalenderår

1+               Årsunge eller äldre

20               Fågel under sitt andra kalenderår

2+               Fjolåring eller äldre

M                Hanne

F                 Hona

=                 Häckande

+                 Skjuten

(+)              Dödad av människa

+K              Dödad av katt

x                 Funnen död

(x)               Funnen sjuk eller skadad, senare avliden

xA               Funnen död i förruttnelse, som skelett, fot med ring etc.

v                 Fångad och släppt med sin ring

r                  Endast ringen funnen

()                 Fångad och släppt utan ring

(v)               Fångad och släppt med ny ring

c?                Fångad, dess vidare öden okända

(?)               Fyndsätt obekant

avl               Ring avläst utan fångst

Datum inom parentes anger rapportbrevets datering, då upphittaren inte angett återfyndsdatum. Om landskap ej anges så avses Blekinge.

 

Koordinater för några fågelstationer

Christiansö, DANMARK                                                                           55.19N/15.12E

Falsterbo, Skåne                                                                                        55.23N/12.50E

Utklippan, Blekinge                                                                                    55.57N/15.42E

Ottenby, Öland                                                                                          56.12N/16.24E

Sundre, Gotland                                                                                         56.56N/18.11E

Nidingen, Halland                                                                                       57.18N/11.54E

Hartsö-Enskär, Södermanland                                                                    58.41N/17.29E

Hammarö, Värmland                                            59.15N/12.31E

Stora Fjäderägg, Västerbotten                                                                    63.49N/21.00E

 

Koordinater för         Karlskrona                                                                56.10N/15.35E

                                 Torhamns udde                                                         56.04N/15.50E

                                 Lyckeby                                                                   56.12N/15.40E

                                 Gullberna                                                                  56.12N/15.38E

                                 Torstäva                                                                   56.11N/15.45E

                                 Djäknemåla                                                               56.18N/15.44E

                                 Flyet, Jämjö                                                              56.09N/15.53E

Storskarv  (Phalacrocorax carbo)

92A11564                5.6.08                   pull         Blekinge

                                 26.11.08               +            Risör,  58.45N/09.20E,  NORGE

 

9.252.385                 21.5.94                 pull         Blekinge

                                 (21.5.09)              r             Marstrandsfjorden,  57.55N/11.33E, Bohuslän

 

92A01701                8.6.06                   pull         Blekinge

                                 14.4.09                 +            Mönsterås,  57.05N/16.35E,  Småland

”Fågeln blev skjuten och används inom ett projekt inom Fiskeriverket för att ta reda på skarvens diet i området.”

 

9.296.836                 1.6.04                   pull         Blekinge

                                 22.8.09                 avl          Skillinge,  55.28N/14.17E,  Skåne

 

9.280.438                 8.6.02                   pull         Blekinge

                                 19.4.09                 xA          Knardrup mose,  55.46N/12.18E,  DANMARK

 

9.274.429                 1.6.99                   pull         Blekinge

                                 8.11.09                 x            Prästö Fjord,  55.08N/12.07E,  DANMARK

 

9.244.185                 17.5.92                 pull         Blekinge

                                 18.8.09                 xA          Langeland,  55.00N/10.51E,  DANMARK

 

92A04543                15.5.07                 pull         Blekinge

                                 17.8.07                 avl          Bagenkop,  54.45N/10.40E,  DANMARK

 

92A11548                5.6.08                   pull         Blekinge

                                 24.9.08                 x            Skagen,  57.42N/10.35E,  DANMARK

”Druknet i fiskeredskab.” Många storskarvar fastnar i fiskeredskap och dör.

 

92A11591                5.6.08                   pull         Blekinge

                                 12.11.08               +            Stövring,  56.54N/09.56E,  DANMARK

Skjuten efter att ha fastnat i nät.

 

9.245.341                 2.6.92                   pull         Blekinge

                                 4.2.09                   x            Årö,  55.15N/09.45E,  DANMARK

 

92A11991                22.6.09                 pull         Blekinge

                                 15.9.09                 xA          Rügen,  54.27N/13.23E,  TYSKLAND

 

92A04673                15.5.07                 pull         Blekinge

                                 29.3.09                 x            Jihocesky,  49.09N/15.01E,  TJECKIEN

 

92A11845                13.6.08                 pull         Blekinge

                                 30.6.08                 +            Csongrad,  46.35N/20.05E,  UNGERN

”Skjuten för att skydda andra djur, gröda eller livsmedel” Det är vanligt att storskarvar skjuts i anslutning till fiskodlingar.

 

92A11763                13.6.08                 pull         Blekinge

                                 24.10.08               +            Gottlieben,  47.40N/09.08E,  SCHWEIZ

 

9.241.771                 16.6.90                 pull         Blekinge

                                 15.1.08                 x            Orvieto,  42.42N/12.11E,  ITALIEN

 

9.296.571                 1.6.04                   pull         Blekinge

                                 27.12.05               x            Bra,  44.42N/07.49E,  ITALIEN

 

9.276.702                 3.6.00                   pull         Blekinge

                                 11.1.09                 x            Drente,  53.05N/06.42E,  HOLLAND

 

9.248.430                 27.5.93                 pull         Blekinge

                                 14.10.09               x            Hattem,  52.30N/06.01E,  HOLLAND

Fångad i fälla för annan fågelart eller annat djur (även fiskeredskap).

 

92A11932                  22.6.09                  pull         Blekinge

                                 10.8.09                  x            Friesland,  52.59N/06.06E,  HOLLAND

 

92A10940                5.6.08                   pull         Blekinge

                                 14.11.08               +            Meuse,  48.50N/05.43E,  FRANKRIKE

Skjuten som naturskyddande åtgärd.

 

9.280.035                 16.6.01                 pull         Blekinge

                                 22.3.09                 +            Samdrans,  46.03N/05.01E,  FRANKRIKE

 

92A01872                13.6.06                 pull         Blekinge

                                 2.3.09                   +            La Brenne,  46.44N/01.14E,  FRANKRIKE

 

9.296.836                 1.6.04                   pull         Blekinge

                                 3.3.07                   v            Torello,  42.02N/02.15E,  SPANIEN

 

Sparvhök  (Accipiter nisus)

5.134.099                 1.10.05                 10 M      Utklippan

                                 15.4.09                 x            Laitila,  60.55N/21.45E,  FINLAND

 

Kärrsnäppa  (Calidris alpina)

3.334.343                 9.8.08                   10          Utklippan

                                 15.8.08                 v            Gdansk,  54.22N/18.56E,  POLEN

 

3.334.339                 9.8.08                   10          Utklippan

                                 31.8.08                 v            Norfolk,  52.48N/00.19E,  England

Båda fångade samma dag på Utklippan men flyttade åt skilda håll.

 

Gråtrut  (Larus argentatus)

90A82509                7.6.09                   pull         Utklippan

                                 14.11.09               avl          Tollensesee,  53.33N/13.15E,  TYSKLAND

 

Havstrut  (Larus marinus)

9.159.851                 7.6.09                   pull         Utklippan

                                 25.8.09                 x            Bornholm,  55.04N/15.08E,  DANMARK

 

 

 

Kentsk tärna  (Sterna sandvicensis)

5.047.158                 3.6.83                   pull         Majör,  56.25N/16.07E,  Småland

                                 16.5.08                 avl          Hirsholm,  57.29N/10.37E,  DANMARK

                                 3.6.09                   avl          Hirsholm,  57.29N/10.37E,  DANMARK

Denna kentska tärna avlästes med tubkikare  i en koloni med häckande kentska tärnor på ön Hirsholm vid norra Jylland i danmark i maj 2008. Den var då nästan 25 år gammal och knappt ett år äldre än det tidigare svenska rekordet. I juni 2009 avlästes fågelns ring återigen och åldersrekordet putsades med ett år till 26 år och 6 dagar! Fågelns ring har avlästs ytterligare 5 gånger på Hirsholm mellan 2005 och 2009.

 

5.105.932                 1.5.92                   pull         Kristianopel,  56.17N/16.04E

                                 4.6.09                   avl          Hirsholm,  57.29N/10.37E,  DANMARK

Denna fågel har avlästs ytterligare 3 gånger mellan 2003-2005.

 

Kattuggla  (Strix aluco)

90A75577                16.6.07                 pull         Yttre Park,  56.06N/15.47E

                                 13.12.08               v F         Flyet, Jämjö

 

Tornseglare  (Apus apus)

A 48334                   17.7.07                 2+          Bökenäs,  56.09N/15.22E

                                 26.5.09                 x            Bökenäs,  56.09N/15.22E

”Hittades på marken nedanför holken där den markets. Fjädrar saknades på rygg och hals, dessutom var halsen skadad med ett djupt sår.” Vad hände denna tornseglare som återvände till sin gamla häckplats?

 

Mindre hackspett  (Dendrocopus minor)

2KN78779               13.9.08                 10 F       Torhamns udde

                                 24.10.08               v            Lista fyr,  58.06N/06.34E,  NORGE

Nytt avståndsrekord för mindre hackspett!

Fågeln kontrollerades 41 dagar efter att den ringmärkts. den hade då flugit 603 km åt VNV från Torhamn. Arten är normalt ingen flyttfågel, men vissa år kan mindre rörelser förekomma. Från svensk ringmärkning finns det tidigare bara 14 återfynd och det längsta avståndet bland dessa är 203 km.

 

Trädpiplärka  (Anthus trivialis)

1EN83510                23.8.06                 10          Flyet, Jämjö

                                 12.9.06                 v            Brescia,  45.35N/10.12E,  ITALIEN

                                 3.9.08                   v            Brescia,  45.35N/10.12E,  ITALIEN

 

Forsärla  (Motacilla cinerea)

1EP98269                 30.4.08                 pull         Asarum,  56.13N/14.52E

                                 2.1.09                   +K         Zoetermeer,  52.03N/04.30E,  HOLLAND

 

Sädesärla  (Motacilla alba)

1EP32699                 26.5.07                 3+ M     Flyet, Jämjö

                                 10.5.09                 v            Flyet, Jämjö

 

1EP98250                 21.4.08                 2+ F       Flyet, Jämjö

                                 29.4.09                 v            Flyet, Jämjö

 

Strömstare  (Cinclus cinclus)

3E23692                   7.12.05                 10 M      Fur,  Lyckebyån

                                 3.12.09                 v            Fur, Stjärntorp

 

 

3E23697                   13.12.05               2+ F       Alnaryd, Lillån

                                 28.1.09                 v            Alnaryd, Lillån

                                 3.12.09                 v            Alnaryd, Lillån

 

3E31581                   12.12.07               10 M      Strömma kvarn, Mieån

                                 29.12.09               v            Strömma kvarn, Mieån

 

3E31582                   12.12.07               2+ M     Örseryd, Bräkneån

                                 9.12.09                 v            Örseryd, Bräkneån

 

3E31597                   20.2.08                 20 M      Spjutsbygd, Bredabäck

                                 28.1.09                 v            Alnaryd, Lillån

 

3E31604                   21.2.08                 20 F       Kättilsmåla, Strågeryd

                                 21.12.09               v            Strågeryd, Lillån

 

3E31610                   8.11.08                 10 F       Fur, Stjärntorp

                                 3.12.09                 v            Fur, Stjärntorp

 

3E31615                   26.11.08               2+ F       Hemsjö

                                 24.11.09               v            Hemsjö

 

3E31620                   15.12.08               10 M      Ringamåla, Hakafors

                                 9.12.09                 v            Ringamåla, Hakafors

 

3E31622                   15.12.08               2+ M     Bräkne-Hoby, Stenkulla

                                 9.12.09                 v            Bräkne-Hoby, Stenkulla

 

3E31624                   17.12.08               2+ F       Johannishus, Hängbrunnen

                                 2.12.09                 v            Johannishus, Hängbrunnen

 

3E31628                   17.12.08               10 M      Hällaryd, Modala

                                 2.12.09                 v            Hällaryd, Modala

 

3E31629                   22.12.08               2+ F       Eringsboda, Skärsjöhult

                                 21.12.09               v            Eringsboda, Skärsjöhult

 

Gärdsmyg  (Troglodytes troglodytes)

CH47872                  24.9.08                 1+          Utklippan

                                 9.10.08                 +K         Köpenhamn,  55.39N/12.32E,  DANMARK

 

CG90433                  2.5.08                   2+          Utklippan

                                 8.10.08                 v            Gedser,  54.34N/11.58E,  DANMARK

 

Järnsparv  (Prunella modularis)

CG28824                  8.9.08                   10          Flyet, Jämjö

                                 20.10.08               v            Valais,  46.09N/06.47E,  SCHWEIZ

 

Rödhake  (Erithacus rubecula)

CG90652                  3.5.08                   20          Utklippan

                                 29.1.09                 +K         Groningen,  53.01N/07.07E,  HOLLAND

CJ41936                   6.9.09                   10          Utklippan

                                 10.10.09               x            Dordogne,  45.00N/00.49E,  FRANKRIKE

 

Näktergal  (Luscinia luscinia)

2KN78770               16.8.08                 10          Torhamns udde

                                 20.5.09                 v            Vestfold,  59.04N/10.32E,  NORGE

 

Rödstjärt  (Phoenicurus phoenicurus)

BX49233                  29.8.03                 1+ F       Torhamns udde

                                 20.4.04                 v            Sardinien,  41.02N/08.14E,  ITALIEN

 

Koltrast  (Turdus merula)

4.468.918                 8.2.07                   3+ M     Flyet, Jämjö

                                 8.1.09                   v            Flyet, Jämjö

 

4.468.923                 5.3.07                   20 F       Flyet, Jämjö

                                 9.5.09                   v            Flyet, Jämjö

 

4.468.927                 26.3.07                 20 M      Flyet, Jämjö

                                 26.5.09                 v            Flyet, Jämjö

 

4.504.112                 6.2.05                   20 M      Flyet, Jämjö

                                 26.2.09                 v            Flyet, Jämjö

 

4.504.725                 29.9.07                 10 M      Flyet, Jämjö

                                 8.5.09                   v            Flyet, Jämjö

 

Taltrast  (Turdus philomelos)

4.556.149                 14.10.09               10          Utklippan

                                 11.11.09               (?)          Gironde,  44.26N/00.29W,  FRANKRIKE

 

4.506.140                 9.10.04                 2+          Utklippan

                                 11.10.05               +            Piacenza,  44.59N/09.27E,  ITALIEN

 

4.555.531                 20.10.07               10          Utklippan

                                 29.12.07               +            Teramo,  42.40N/13.42E,  ITALIEN

 

4.469.453                 17.5.02                 20          Utklippan

                                 5.11.06                 +            Bailen,  38.05N/03.46W,  SPANIEN

Många trastar dödas varje år av jägare i Syd- och Västeuropa.

 

Trädgårdssångare  (Sylvia borin)

2KP14919                23.8.08                 10          Utklippan

                                 13.9.08                 v            Mantova,  45.10N/10.41E,  ITALIEN

 

Ärtsångare  (Sylvia curruca)

CJ40086                   15.5.09                 2+          Utklippan

                                 3.8.09                   x            Uppsala,  59.51N/17.37E,  Uppland

”…satt länge stilla i vår trädgård innan den bara la sig ned och dog, kanske hade den krockat med ett fönster?”

 

 

CE64485                  28.4.07                 2+          Flyet, Jämjö

                                 7.5.09                   v            Flyet, Jämjö

 

Gransångare  (Phylloscopus collybita)

SD3771                    8.5.09                   2+          Utklippan

                                 14.5.09                 v            Ottenby,  Öland

 

Lövsångare  (Phylloscopus trochilus)

CJ40395                   19.5.09                 2+          Utklippan

                                 26.6.09                 +K         Viviken,  59.22N/14.20E,  Värmland

 

CE64499                  2.5.07                   2+          Flyet, Jämjö

                                 17.4.09                 v            Flyet, Jämjö

 

CG28670                  12.7.08                 2+          Flyet, Jämjö

                                 30.7.09                 v            Flyet, Jämjö

 

CH76713                  7.5.09                   2+          Flyet, Jämjö

                                 10.9.09                 v            Utklippan

 

CE89273                  13.5.07                 2+          Utklippan

                                 28.4.09                 v F         Falsterbo,  Skåne

 

CH47051                  17.8.08                 10          Utklippan

                                 12.9.08                 v            Felixstowe,  51.56N/01.19E,  ENGLAND

 

BJ76539                   16.8.96                 10          Utklippan

                                 5.5.00                   v            Latina,  40.47N/13.25E,  ITALIEN

 

Kungsfågel  (Regulus regulus)

SB9575                    14.9.07                 10 M      Flyet,  Jämjö

                                 4.2.09                   v            Flyet, Jämjö

 

SK4990                    23.10.09               1+ M     Utklippan

                                 1.11.09                 x            Hällevik,  56.00N/14.41E

Det är sällan som kungsfågeln återfinns av andra än fågelstationerna.

 

SL6046                     9.10.08                 10 M      Flyet, Jämjö

                                 26.10.08               v            Pomorskie,  54.27N/16.25E,  POLEN

 

RP5378                    26.9.06                 1+ F       Torhamns udde

                                 29.10.08               v            Pärnu,  58.01N/24.27E,  ESTLAND

 

Svartvit flugsnappare  (Ficedula hypoleuca)

CE64514                  16.5.07                 20 M      Flyet, Jämjö

                                 29.4.09                 v            Flyet, Jämjö

 

CE64536                  1.6.07                   20 M      Flyet, Jämjö

                                 29.4.09                 v            Flyet, Jämjö

 

 

CG28519                  28.4.08                 2+ F       Flyet, Jämjö

                                 9.5.09                   v            Flyet, Jämjö

 

Stjärtmes  (Aegithalos caudatus)

CG28027                  11.11.07               1+          Flyet, Jämjö

                                 9.1.09                   v            Flyet, Jämjö

 

Entita  (Parus palustris)

BY47824                  18.7.04                 2+          Flyet, Jämjö

                                 7.5.09                   v            Flyet, Jämjö

 

CE64969                  4.10.07                 1+ F       Flyet, Jämjö

                                 11.12.09               v            Flyet, Jämjö

 

CG28996                  3.10.08                 10 F       Flyet, Jämjö

                                 3.11.09                 v            Flyet, Jämjö

 

Svartmes  (Parus ater)

CE64462                  7.4.07                   2+ M     Flyet, Jämjö

                                 28.3.09                 v            Flyet, Jämjö

 

Blåmes  (Parus caeruleus)

1EP73602                 27.9.08                 10 F       Utklippan

                                 18.3.09                 v            Ottenby, Öland

 

1EP32052                 4.11.06                 10 F       Djäknemåla

                                 9.12.09                 v            Djäknemåla

 

1EN36793                11.11.06               10 F       Flyet, Jämjö

                                 1.12.09                 v            Flyet, Jämjö

 

BY47972                  4.12.04                 10 M      Flyet, Jämjö

                                 8.1.09                   v            Flyet, Jämjö

 

CA28266                  19.12.04               10 F       Flyet, Jämjö

                                 8.5.09                   v            Flyet, Jämjö

 

CA28590                  6.2.05                   20 M      Flyet, Jämjö

                                 22.1.09                 v            Flyet, Jämjö

 

CC04203                  8.1.06                   20 M      Flyet, Jämjö

                                 3.12.09                 v            Flyet, Jämjö

 

CC04207                  16.1.06                 3+ F       Flyet, Jämjö

                                 19.1.09                 v            Flyet, Jämjö

 

1EP38393                 26.9.07                 10 F       Utklippan

                                 20.4.08                 v            Pomorskie,  54.27N/16.25E,  POLEN

 

 

 

Talgoxe  (Parus major)

1EL79066                 26.12.03               10 F       Flyet, Jämjö

                                 20.6.09                 xA          Ålem,  56.54N/16.26E,  Småland

 

1EL79121                 1.8.04                   10          Flyet, Jämjö

                                 30.4.09                 v            Flyet, Jämjö

 

1EN36548                27.11.05               10 M      Flyet, Jämjö

                                 9.5.09                   v            Flyet, Jämjö

 

2KK95472               24.7.05                 10          Flyet, Jämjö

                                 10.3.09                 v            Flyet, Jämjö

 

2KP47602                3.4.08                   20 F       Djäknemåla

                                 19.11.08               +K         Hvidovre,  55.38N/12.28E,  DANMARK

Katter är en vanlig dödsorsak för småfåglar!

 

Nötväcka  (Sitta europaea)

2KP09136                2.9.07                   1+ F       Flyet, Jämjö

                                 14.4.09                 v            Flyet, Jämjö

 

2KP09786                8.11.07                 1+ M     Flyet, Jämjö

                                 6.6.09                   v            Flyet, Jämjö

 

Stare  (Sturnus vulgaris)

4.405.431                 25.5.96                 pull         Torkö,  56.09N/15.24E

                                 15.6.06                 +K         Bökenäs,  56.09N/15.23E

 

4.504.787                 20.4.08                 2+ F       Flyet, Jämjö

                                 11.5.09                 v            Flyet, Jämjö

 

Bofink  (Fringilla coelebs)

1EP33702                 24.5.08                 20 M      Torhamns udde

                                 6.1.09                   v            Flyet, Jämjö

 

Grönfink  (Carduelis chloris)

2KP79209                21.10.08               10 M      Utklippan

                                 14.7.09                 x            Laitila,  60.52N/21.42E,  FINLAND

 

2KN30828               25.10.06               10 F       Utklippan

                                 8.7.09                   x            Dragsfjärd,  59.55N/22.28E,  FINLAND

 

2KP47179                3.4.08                   20 F       Flyet, Jämjö

                                 25.5.09                 x            Bäckebo,  56.53N/16.04E,  Småland

 

2KP79262                23.10.08               10 F       Utklippan

                                 29.7.09                 v            Ottenby, Öland

 

2KN30299               10.10.06               2+ F       Utklippan

                                 27.10.08               v            Flyet, Jämjö

 

2KN30591               20.10.06               10 F       Utklippan

                                 28.11.08               v            Flyet, Jämjö

 

2KK95105               29.4.04                 3+ M     Flyet, Jämjö

                                 10.5.09                 v            Flyet, Jämjö

 

2KK95473               26.6.05                 10 F       Flyet, Jämjö

                                 17.4.09                 v            Flyet, Jämjö

 

2KK95646               18.10.05               10 M      Flyet, Jämjö

                                 9.5.09                   v            Flyet, Jämjö

 

2KK95755               20.4.06                 2+ M     Flyet, Jämjö

                                 4.6.09                   v            Flyet, Jämjö

 

2KN41642               24.4.06                 2+ M     Djäknemåla

                                 11.7.09                 x            Rödeby,  46.19N/15.41E

 

2KP47404                20.4.08                 2+ F       Flyet, Jämjö

                                 25.5.09                 x            Gudhjem,  55.14N/14.53E,  Bornholm, DANMARK

 

Grönsiska  (Carduelis spinus)

CC04484                  1.5.06                   2+ M     Djäknemåla

                                 4.7.09                   v            Sonneberg,  50.28N/11.05E,  TYSKLAND

 

Gråsiska  (Carduelis flammea)

CH49222                  30.10.08               10          Utklippan

                                 2.11.08                 v            Bingsmarken,  55.23N/13.30E,  Skåne

 

Domherre  (Pyrrhula pyrrhula)

2KK95697               28.1.06                 20 F       Flyet, Jämjö

                                 19.2.09                 v            Flyet, Jämjö

 

Stenknäck  (Coccothraustes coccothraustes)

3.543.579                 29.7.06                 10          Djäknemåla

                                 19.4.09                 x            Fågelmara,  56.15N/15.57E

 

3.481.332                 29.4.04                 20 M      Flyet, Jämjö

                                 25.4.09                 v            Flyet, Jämjö

 

3.481356                  17.4.05                 3+ F       Flyet, Jämjö

                                 26.4.09                 v            Flyet, Jämjö

 

3.485.303                 18.5.06                 20 F       Flyet, Jämjö

                                 19.4.09                 v            Flyet, Jämjö

 

Gulsparv  (Emberiza citrinella)

2KK95764               23.4.06                 20 M      Flyet, Jämjö

                                 17.1.09                 v            Flyet, Jämjö

 

 

Återfynd och kontroller av fåglar märkta på annan ort

 

Duvhök  (Accipiter gentilis)

CA18528                  15.6.08                 pull         Stjördal,  63.33N/11.20E,  NORGE

                                 16.10.08               v F         Rödeby,  56.19N/15.39E

”Fångad i hönsgård”

 

Sparvhök  (Accipiter nisus)

B132568                   25.6.08                 pull M    Nagu,  60.09N/21.53E,  FINLAND

                                 26.9.08                 v            Utklippan

 

Gråtrut  (Larus argentatus)

HT187854                2.7.96                   pull         Tavastland,  61.21N/24.39E,  FINLAND

                                 6.1.09                   avl          Ronneby hamn,  56.10N/15.18E

Fågeln avläst många gånger i Finland och Sverige genom åren. Märkning med färgringar ger ofta en stor mängd med rapporter!

 

Backsvala  (Riparia riparia)

7H11345                  8.7.08                   pull         Hemnes,  66.05N/13.53E,  NORGE

                                 18.8.08                 v            Utklippan

Det är inte ofta som backsvalor fångas på Utklippan.

 

Skärpiplärka  (Anthus petrosus)

CC44564                  26.7.06                 10 F       Nidingen,  55.57N/11.54E,  Halland

                                 29.9.09                 v            Utklippan

 

Strömstare  (Cinclus cinclus)

P599396                   10.2.07                 2+ F       Hyvinge,  60.37N/24.39E,  FINLAND

                                 8.11.08                 v            Stjärntorp,  56.29N/15.36E

 

8A90045                  5.5.06                   20 F       Björkestövatn,  58.32N/15.05E,  NORGE

                                 15.12.08               v            Strångamåla,  56.17N/15.05E

 

8.713.228                 13.5.07                 pull         Vennesla,  58.20N/07.52E,  NORGE

                                 22.12.08               v M        Strågeryd,  56.16N/15.45E

 

8A88948                  27.5.06                 pull         Lyngdal,  58.15N/07.11E,  NORGE

                                 15.12.08               v F         Silpinge kvarn,  56.16N/15.11E

Fågeln kontrollerad ytterligare 3 gånger genom åren.

 

Gärdsmyg  (Troglodytes troglodytes)

VK40566                 17.10.09               10          Rybachiy,  55.09N/20.51E,  RYSSLAND

                                 24.10.09               v            Utklippan

Intressant återfynd av en fågel som troligen flugit över Östersjön.

 

Järnsparv  (Prunella modularis)

1EL74650                 10.9.05                 10          Hönö,  57.41N/11.39E.  Bohuslän

                                 22.4.09                 v            Utklippan

 

 

 

Blåhake  (Luscinia svecica)

1EP25084                 17.5.08                 20 M      Landsort,  58.45N/17.52E,  Södermanland

                                 14.5.09                 v            Flyet,  Jämjö

 

Rödstjärt  (Phoenicurus phoenicurus)

CH29509                  21.7.08                 10 F       Falsterbo, Skåne

                                 13.5.09                 v            Utklippan

 

Kärrsångare  (Acrocephalus palustris)

CH03763                  20.7.08                 10          Näsbyholm,  55.28N/13.28E,  Skåne

                                 25.5.09                 v            Utklippan

 

Rörsångare  (Acrocephalus scirpaceus)

ZD09105                  21.9.07                 10          Numburg,  51.26N/10.58E,  TYSKLAND

                                 6.8.08                   v            Utklippan

 

Ärtsångare  (Sylvia curruca)

CH73158                  31.7.08                 10          Hoburgen,  56.55N/18.08E,  Gotland

                                 3.6.09                   v            Utklippan

 

Kungsfågel  (Regulus regulus)

AS6512                    2.10.08                 1+ M     Blikshavn,  59.12N/05.19E,  NORGE

                                 9.10.08                 v            Flyet, Jämjö

En mycket snabb förflyttning från västligaste Sydnorge till sydöstligaste Sverige. 100 km per dag!

 

SE4489                     18.10.09               10 M      Ottenby, Öland

                                 21.10.09               v            Utklippan

 

Grå flugsnappare  (Muscicapa striata)

4H81511                  15.7.04                 pull         Brattberget,  60.47N/11.46E,  NORGE

                                 22.5.09                 v            Utklippan

 

Talgoxe  (Parus major)

PC33766                  6.4.09                   20 F       Wolgast,  54.15N/13.55E,  TYSKLAND

                                 23.4.09                 v            Utklippan

                                 2.5.09                   v            Utklippan

 

Bergfink  (Frigilla montifringilla)

1ER27562                21.10.09               10 M      Ottenby, Öland

                                 8.11.09                 v            Flyet, Jämjö

 

Grönfink  (Carduelis chloris)

089888V                  8.10.08                 10 F       Åbo,  60.26N/22.11E,  FINLAND

                                 24.10.08               v            Utklippan

 

Sävsparv  (Emberiza schoeniclus)

1EP36621                 9.8.08                   2+ M     Eggegrund,  60.44N/17.34E,  Gästrikland

                                 17.10.08               v            Utklippan