Örnräkningen i Blekinge 2010

 

Årets örnräkning visade att det är ganska gott om havsörn längs blekingekusten. Det bistra vädret med kyla, snörök och en iskall frisk vind gjorde observationsmöjligheterna ganska svåra för de 15 som trotsade Kung Bore och ställde upp på den årliga räkningen. Lägg där till ett svårt läge med stora delar av skärgården isbelagd så får vi ändå vara nöjda med resultatet. I Östra skärgården (med västra Torhamnslandet) där det konstant uppehållit sig 15-20 örnar under vintern hade vi ingen observatör på plats. Lars-Gunnar Lundquist rapporterade dock att det under dagen före  räkningen var mycket gott om örn och med hans uppskattning jämte tidigare observationer så kan man nog med fog säga att siffran (inom parentes) på 15 örnar inte är någon överdrift! Med detta med i beräkningen hamnar vi på 66 örnar vilket måste ses som ett gott resultat med tanke på att vi inte heller haft bemanning på många andra ställen som brukar hysa havsörn. Vår tidigare uppskattning av det verkliga antalet örnar längs blekingekusten på ca. 100 örnar får nog stå kvar tills vidare.

 

 

Tabell 1. Havsörnar i Blekinge den 30  januari 2010. (Siffrorna korrigerade för dubbelräkningar och individer sedda från flera lokaler). Östra skärgården-Torhamns udde inom parentes då observationerna ligger utanför den officiella tiden för räkningen.

 

Lokal                          juv/sub         ad.              obest.    totalt

Kristianopel                                                        1               1                    2

Sibbaboda                                                                                                0

(Östra skärgården-Torhamns udde)                                                         (15)

Sturkö, Ekenabben                                             1                                     1

Aspö-Tjurkö                                     4               1                                     5

Saltö                                                                                                        0

Hasslö                                                               1               9                   10

Kuggeboda                                                                         4                    4       

Lindö                                                3                                                     3

Gökalv                                              1                                                     1

Eriksberg                                           3               2                                     5

Sternö                                               4                                                     4

Elleholm                                            2               1               1                    4

Norje                                                                                  1                    1

Djupekås                                           1               2                                     3

Hörvik-Krokås                                   1                                                     1

Kråkenabben                                     1                                                     1

Tredenborg                                       4               2                                     6

                                                                                          

Totalt                                              24             11             16              51 (66)  

 

Vid Eriksberg även en ung kungsörn!

 

Tony Svensson, Björkenäs, 373 00   Jämjö,  É 0455-525 15