Skåneresan den 25 maj 2008.

Resan började kl 6 vid Angöringen för vissa. Några började i stället i Holmsjö och några började straxt efter kl 6. Första stoppet blev återsamlingspunkten vid ”Frasses”, dvs avfart 41 från E22. När alla kommit fram fortsatte vi till Håslövs ängar. Dagen till ära strålade solen. En vandring runt området avslöjade en hel del olika arter, bl a  mycket fina obsar på brun kärrhök. Tyvärr var det ont om brushanar och framför allt saknade vi deras spel! Efter det sedvanliga kaffet fortsatte färden till Hercules-dammarna. Bland alla nyutsläppta kalvar fanns det trots allt en del fågel. Med tanke på det stora området strövade vi fritt, men skulle samlas igen efter två timmar. Med en minut tillgodo hann även ”hårdskådarna” fram i tid. Det är klart att vill man se många arter så måste man ligga i. Hur vi än slet, så saknade vi i alla fall svarttärnorna – det är första gången vi inte hittade någon!

 
Brun kärrhökar och glador visade upp sig fint.


Vid Herkulesdammarna spatserade en vit stork i jakt på föda.

Nästa anhalt blev Forsakar. Det är en mycket vacker vandring upp längs vattendraget. Den intressantaste obsen var nog en strömstareunge som vandrade omkring i forsen och som även blev matad! Efter Forsakar blev det Haväng. Den platsen blev lite av en missräkning i år med tanke på den fina obs av fiskgjuse vi fick förra året. Det största vi såg i år var en ”hangglider” som svävade kring i uppvindarna. Efter dagens sista kaffe kände några av oss att dagen började ta slut – men vissa lär ha fortsatt till Åhus för att komplettera artlistan.

 
  I det natursköna Forsakar kunde vi studera strömstare och forsärla

 


På spaning efter fältpiplärka i Haväng

Listan som följer är en sammanställning över de fåglar som sågs – av några eller av alla. Det var naturligtvis en viss kamp mellan de olika bilarna, tävlingsinstinkten kommer alltid fram. Vissa av oss tyckte nog att det var lita fusk att både Linus och Tony satt i samma bil. Gissa vilka som alltid hade flest obsar när vi sammanställde?

Det var i alla fall en härlig utfärd med strålande väder, trevliga deltagare, även om Fabian (1 år) kanske inte alltid uppskattade våra obsar! Tack Tony för sakkunskapen och tack Britt-Marie för organisering och sammanställning av artlistan!

 

Björn

 

Sedda arter:

Knölsvan

Sothöna

Tornseglare

Trädgårdssångare

Sångsvan

Strandskata

Gröngöling

Svarthätta

Grågås

Skärfläcka

M hackspett

Gransångare

Kanadagås

St strandpipare

Trädlärka

Grå flugsnappare

Vitk gås

Tofsvipa

Sånglärka

Sv. vit flugsnappare

Gravand

Mosnäppa

Backsvala

Skäggmes

Snatterand

Kärrsnäppa

Ladusvala

Entita

Gräsand

Brushane

Hussvala

Blåmes

Årta

Enkelbeckasin

Ängspiplärka

Talgoxe

Skedand

Rödspov

Gulärla

Nötväcka

Vigg

Storspov

Forsärla

Skata

Ejder

Rödbena

Sädesärla

Kaja

Småskrak

Smaln. simsnäppa

Strömstare

Råka

Storskrak

Skrattmås

Gärdsmyg

Kråka

Fasan

Fiskmås

Järnsparv

Korp

Skäggdopping

Silltrut

Rödhake

Stare

Storskarv

Gråtrut

Näktergal

Gråsparv

Gråhäger

Havstrut

Rödstjärt

Pilfink

Vit stork

Kentsk tärna

Koltrast

Bofink

Röd glada

Fisktärna

Sävsångare

Steglits

Brun kärrhök

Tamduva

Kärrsångare

Grönfink

Ormvråk

Skogsduva

Rörsångare

Hämpling

Fiskgjuse

Ringduva

Ärtsångare

Gulsparv

Tornfalk

Gök

Törnsångare

Sävsparv

 

  Text: Björn Ericsson
Bild: Tony Svensson