Ringmärkningen på Torhamns udde
 
Från 1961 och fram till och med 2006 har 76 257 fåglar av 146 arter ringmärkts på Torhamns fågelstation. Ringmärkningen sker på uppdrag av Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.  På Torhamns udde har sammantaget 311 arter observerats.
Du kan se en komplett redovisning av alla de arter som ringmärkts på KOK:s hemsida http://www.kok-torhamn.se
 
Ringmärkningen, som vetenskaplig metod att följa fåglarnas rörelser, fick sitt genombrott år 1899. Då märkte en lärare i Viborg på Jylland, Hans Christian Cornelius Mortensen, på försök ett större antal starar med lätta aluminiumringar med löpnummer och adress. Försöket blev mycket framgångsrikt och metoden fick därmed sitt vetenskapliga genombrott.
1911 utfördes den första ringmärkningen i Sverige i regi av Naturhistoriska museet i Göteborg. Två år senare startade Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm sin ringmärkning.

Flera organisationer som bland andra Svenska jägarförbundet  och Sveriges ornitologiska förening  hade egen ringmärkning. 1960 samordnades all ringmärkning i en nationell ringmärkningscentral på Naturhistoriska riksmuseet. Idag bedrivs ringmärkning av 21 fågelstationer och 450 enskilda personer med personlig licens.

Från 1911 till 2006 har 11 300 000 fåglar av 348 arter ringmärkts i Sverige. Under samma tid har  145 000 återfynd inrapporterats.
 


 
De flesta fåglar fångas i s.k. slöjnät som finns utplacerade på strategiska ställen.

 

 

 

Kartan visar återfynd av fåglar ringmärkta på Torhamns udde
 

 
OM DU HITTAR EN RINGMÄRKT FÅGEL
Du kan antingen ta kontakt med någon i KOK:s styrelse eller rapportera fyndet direkt till Ringmärkningscentralen, Naturhistoriska riksmuseet, Box  50007, 104 05 Stockholm. Du kan också rapportera ditt fynd via internet på www.nrm.se/rc . Skriv i brevet ringnummer, art om möjligt,
datum för fyndet, var fyndet gjordes, om fågeln lever eller om den påträffats död och i så fall i vilket skick. Dessutom är det värdefullt om Du kan säga hur den har dött.
Skriv också Din adress så får Du ett svarsbrev med information om  var och när fågeln ringmärkts och om den kontrollerats tidigare.
Skicka gärna in ringen till ringmärkningscentralen, men kom ihåg att platta ut ringen och tejpa fast ringen på brevet. Om ringen är av stål går det inte att platta ut den. Lägg den i så fall i en liten plastpåse.  Ringen riskerar att försvinna i postens frankeringsmaskiner om den skickas lös i ett kuvert.  Många värdefulla fynd har tyvärr gått förlorade på så sätt.
Om Du skriver direkt till ringmärkningscentralen, vore vi tacksamma om Du kontaktar oss om Ditt fynd. Vi får nämligen inte automatsikt reda på fynd som allmänheten gör. Får vi information om Ditt fynd kommer vi att ta med det i vår årliga redovisning av ringmärkta och återfunna fåglar i skriften Fåglar i Blekinge.
 

Fåglarna märks med lätta aluminiumringar
anpassade i storlek till varje art.
 


Genom att studera enskilda fjädrar kan man
ålders- och könsbestämma fåglarna.

 

   
Vingarnas längs mäts. Ibland är detta nödvändigt
 för art- och könsbestämning.

 

Även fåglarnas vikt noteras innan de återfår friheten.
 

 

Text: Rolf Larsson
Foto: Conny Philipsson & Tony Svensson