Korsnäbbar i Sibbaboda


Tallkottar - på bilden nedan - är favoritföda för större korsnäbben. Den mindre korsnäbben är bättre anpassad till grankotten.

Växlande kotttillgång över åren gör mattillgången till en överlevnadsfråga. Korsnäbben blir därför lätt en nomadfågel.

 


 

Större korsnäbb vid Flyet, Sibbaboda, Blekinge den 18 oktober 2008.


Text och foto: Dan Isacson, Kalmar

 

Bilden nedan visar en s.k. smedja i Flyet som hackspett och korsnäbb använder. Kotten kilas fast i det övre hålet, där den lättare kan öppnas.

Under ett sådant hål kan man hitta, ibland halvmeterstora högar av kottar.