Från fotogömslet i Grangölen

 
  Under några vårar har jag besökt Grangölen i syfte att dokumentera fågellivet i en vanlig sydsvensk skogssjö. Sjön är bara en hektar stor och ligger 9 km norr om Ramdala vid Blekingeleden starx intill vägen som går upp till Sälleryd. Här kommer lite bilder från de två senaste åren. Texten är ett reportage som var infört i Sydöstran förra våren.  
 

Den skygga krickan bjuder ibland upp till posering. I sjön häckar 2-5 par.

 
 
Vårmorgon vid Grangölen

Så här års är det full rulle i alla större och mindre vatten i länet. I alla fall om man gör ett besök under morgontimmarna. Det som under dagtid ofta ter sig som ett tämligen fågelfattigt vatten utan särskilt mycket liv ger ett helt annat intryck under de tidiga morgontimmarna. I den ganska lilla (200m långa och 75 m breda) skogssjön Grangölen, en mil norr om Ramdala, tillbringade jag några tidiga morgnar under påskhelgen. Från mitt gömsle kunde jag på nära håll studera hur knipor, krickor, skogssnäppor och smådoppingar m.fl. spelade, slogs om honorna och utförde olika arttypiska och lite märkliga procedurer som hör dessa arters vår till.

Våldsamma knipslagsmål
Kniporna hör definitivt till de fåglar som är roligast att se under vårspelet. I sjön fanns tre par och hannarna var de som stod för de verkliga ”actioninslagen”. När en hanne kommer för nära en annan, så utbryter ofta regelrätta slagsmål där kniporna högljutt jagar varandra både i luften och i vattnet. Flera gånger kunde jag bevittna hur en flygande jakt slutade med att den ena knipan störtdök ner i vattnet med den andre efter sig. Jakten fortsatte sedan på vattenytan med häftiga vattenkaskader till följd och slutade inte förrän den jagade hade lyckats försvinna in i ett strandnära buskage. Knipspelet är nu inte bara slagsmål utan minst lika intressant är att se hur hannen och honan interagerar. Med bugningar, halsträckningar, s.k. krokodilsim och vattenstänkning m.m. stilar hannen för honan för att få henne villig till parning. Även honan kan ibland svara med att sträcka halsen eller simma som en reptil. Knipornas knarrande läte hörs också ofta under spelet.
Då kniporna är hålhäckare och gärna bebor s.k. knipholkar kan man genom att sätta upp sådana hjälpa dessa fåglar eftersom det blivit allt ovanligare med gamla träd med naturliga hål. Förr i tiden var detta vanligt, trots gott om hålträd, då man sedan beskattade holkarna på ägg.

Den skygga men vanliga krickan
Krickan är en annan vanligt förekommande andfågel i länet som kan häcka i allt i från vattenfyllda smådammar och diken till större sjöar men också längs kusten. Då den oftast är väldigt skygg så är det många som har den i närheten men aldrig får se den på närmare håll. De färggranna hannarna kan ibland också slåss om honorna men det brukar gå betydligt lugnare till än hos kniporna. Inte heller hannarnas uppvaktning av honorna är lika utstuderad som hos knipan. I Grangölen fanns det vid mina besök tre par som bara sporadiskt visade sig och några fåtal gånger bjöd på mindre fighter och uppvaktningsbeteende.
Två andra arter som förekommer vanligt i mindre stillastående vattendrag är skogssnäppan och smådoppingen. Båda dessa är emellanåt väldigt högljudda och har omisskännliga läten. Skogssnäppan, som är en medelstor vadarfågel, ses oftast då den högljutt varnande flyger i vida cirklar runt en ovälkommen besökare. Den är lätt att känna igen på den vita magen och de mörka vingundersidorna. Smådoppingen kan däremot vara ganska svår att få syn på då den är väldigt liten och gärna dyker långa sträckor under vattnet. Den har ett högljutt rullande och bubblande läte som hörs vida omkring en tidig och vindstilla morgon. Vid mina påskbesök i sjön fanns också grågäss, kanadagäss och storskrake som också de är vanliga häckare i mindre skogssjöar.

Även den ljudliga grågåsen besöker sjön i hopp om att hitta
bra häckningsplatser

Kanadagåsen har varit på besök några gånger


 

Kniphannarnas spel och krumbukter är ett underhållande
skådespel.
 

 

Denna "galna" kniphanne lyckades på ett par minuter jag bort det enda salskrakspar jag sett i sjön! Fy på sig!!!

 
 

Skogssnäppan häckar här liksom vid de flesta mindre vattendrag
 

Den lilla smådoppingen häckar också i sjön. Ibland simmar den bara några meter från mitt gömsle!


 

 

Text och foto: Tony Svensson/ Pelican Fototjänst
 

Kniphonorna är betydligt lugnare, men det händer att även de blir stirriga och bjuder upp till show i vårsolen.


Här är den gudomligt vackra salskrakshannen som rastade i Grangölen med sin hona på väg norrut.

En enda gång har jag fått se det magnifika krickspelet ordentligt. Givetvis var kameran med!