Ett besök vid Alaska Bird Observatory

 

Bakgrund

Jag hade förmånen att besöka Alaska med mitt jobb inom Försvarsmakten mellan 14 juli till den 6 augusti 2006. När detta blev klart i januari tog jag kontakt med Alaska Bird Obeservatory och hörde mig för om jag kunde göra ett besök. Via e-postväxling med stationen innan resan och under tiden i Alaska välkomnades jag till stationen. Innan avfärd till Alaska satte jag mig in i stationens verksamhet. De är inblandade i många olika projekt, där ringmärkningsverksamheten i Fairbanks är en del. En annan intressant del är deras projekt med (Arctic Warbler) nordsångare. Det är en annan ras en den som förekommer i Sverige. Generellt är det flera arter som häckar i Sverige som också finns i Alaska. Exempel är blåhake, lappsparv, stenskvätta, snösparv. Flera arter av ugglor, måsar och tärnor samt rovfåglar är samma. Man känner igen många av artgrupperna vilket är ganska skönt i en helt annan kontinent 1000 mil från Sverige.

 

Alaska är lika långt som Sverige, men fem gånger dess bredd. Det ligger på samma breddgrader som vårt land. Fairbanks där stationen låg är på samma breddgrad som Skelefteå.

 

Fågelstationen

Stationen ligger vid Creamer´s Field Migratory Waterfowl Refuge i Fairbanks. Creamer´s Field kan jämföras med vårt Hornborgasjön och är en betydande rastplats för speciellt Prärietranor på deras väg från häckområden i norra Alaska mot övervintringsområden. Diverse våtmarker och fält finns om än inte i samma omfattning som vid Hornborgasjön.  Fairbanks ligger nästan mitt i Alaska och är näst största stad med ett innevånarantal om ca 30 000 personer.

 

Fågelstationen använder japanska slöjnät i olika längder av samma typ som används vid svenska fågelstationer. Antalet nätplatser som maximalt användes är 34 stycken. Under vissa tider på året kan dock inte samtliga användas på grund av att vattennivån i olika små våtmarker i området varierar. Nätplatserna varierade i längd, allt i från 24 meter till 6 meter. På vissa platser användes hissnät för fångst på högre höjder, tex trädkronorna. En mängd olika biometri tas på fångade fåglar, 10 olika mått och ruggningsstadier noteras ner på samtliga fångade fåglar. Vid fångstplatsen läggs varje fågel för sig i en egen liten tygpåse för att förhindra skador och smittspridning av olika sjukdomar.

 

Fågelstationens placering mitt i landet gör att några riktigt höga fångstsiffror som tex våra kuststationer har, förekommer inte. I medeltal fångas ca 4-5000 fåglar per år vid Creamer´s Field.

 

Personalen bestod av ringmärkare som var anställda i olika former och hade någon form av biologiutbildning samt av volontärer, dvs. ideella personer med huvudsakliga uppgifter att plocka fågel, sköta guidningar och sköta nät och nätplatser. Ersättning till dessa varierade. 

    

Bild 1: April och Ashley plockar i näten.             Bild 2: April ringmärker en vandringstrast

Observera fågelpåsarna fram på magen                (American Robin)

hos April.

 

Mitt besök

Jag besökte fågelstationen den 5 augusti 2006. Vädret var bra för fågelfångst, lätt regn tidigt på morgonen och vindstilla. Personalen bestod av tre ringmärkare och två volontärer. Efter en presentation av mig själv och min erfarenhet beslutade stationschefen, Sue Guers, att jag kunde hjälpa till med volontäruppgifter. Det var med förväntan jag hjälpte övriga att resa nät och börja plocka fågel. För dagen användes 30 nät vilket kändes mycket för rådande väder. Det visades sig dock att trots vädret blir det mycket sällan några större koncentrationer av fågel då det är en inlandsstation.

 

Min uppgift blev att hjälpa till med näten och sköta några guidningar. Det kändes spännande att hålla i guidning och berätta lite om ringmärkning och om de fåglar vi fångat. Extra spännande då det skulle ske på engelska.

 

Under dagen som började vid 0630 och fortsatte till ca 1300, då jag lämnade, ringmärkes cirka 110 fåglar. Arter som märktes var, Alder Flycatcher (alempid), Black-capped Chickadee (amerikansk talltita), American Robin, (vandringstrast), Swainson´s Thrush (beigekindad skogstrast), Hermit Thrush (eremitskogstrast), Orange-crowned Warbler (orangekronad skogssångare), Yellow-rumped Warbler (gulgumpad skogssångare), Townsend´s Warbler (townsends skogssångare), som för övrigt är stationens loggafågel, Northern Waterthrush (nordlig piplärksångare), Lincoln´s Sparrow (lincolnsparv), Dark-Eyed Junco (mörkögd junco).
 

Bild 3: beigekindad skogstrast (Swainson´s Thrush) ungfågel
 

 

 

Bild 4: Två st townsends skogssångare (Townsend´s Warbler). En ung hane till vänster och en ung hona till höger på bilden, det tydligare bröstbandet på hanen är en god karaktär att särskilja hanar från honor i ungfågeldräkt.

 

Övriga observerade arter under mitt besök vid fågelstationen var, gräsand, stjärtand, prärietrana, fiskmås, gråtrut, amerikans skata, korp, gul skogssångare och gråsiska.

 

Avslutning

Om ni planerar ett besök i Alaska kan jag rekommendera er att besöka denna fågelstation. Personalen var trevlig och den var lättillgänglig. Tyvärr är Alaska väldigt stort (fem ggr Sverige) så man kan inte hinna med allt. För den som vill veta mer om fågelstationen kan jag rekommendera deras hemsida www.alaskabird.org  eller höra av er till mig.

 

 

 

Hans Evefalk

Älgbacken 8

Ronneby