Under april månad har ett ett par svarthakade buslskvättor påbörjat häckförsök på skjutfältet på Torhamns udde. Besök med bomaterial och parning har observerats. KOK vill be besökare på skjutfältet att visa paret hänsyn och inte pressa dem för bättre bilder och obsar. De ses ofta bra (med tubkikare) och utan störning från skjutvallen. Förhoppningsvis kan vi under våren fortsätta att njuta av Blekinges första häckning av arten och hoppas att de lyckas producera ungar.

Fotot ovan är fotograferat på Johnnys kulle av Johnny själv. En hane, oklart om det är hanen från häckparet, kom och satt sig och sjöng.