KARLSKRONA ORNITOLOGISKA KLUBBS VÅRPROGRAM 2019
 

Håll utkik här på sidan! Fler programpunkter och mer info kommer att läggas till.
 

DATUM   AKTIVITET  PROGRAM ANSVARIG

Aktuellt

 
        OBS!!! NY MÖTESLOKAL!!!
Gamla Skeppsbrogatan 1 (i hörnan mot Drottninggatan.) Nedersta våningen. Se röd punkt på kartan

 

19 jan Exkursion Örnräkning

Mellan 09-12 blir det traditionell örnräkning i Blekinge. Vill du vara med och hjälpa till? Ju fler folk som anmäler sig desto bättre kan vi täcka upp alla fina örnlokaler. Ring Tony på 0455-52515 eller maila (adresser finns  under "styrelse".

VÄL MÖTT!

Ansvarig: Tony Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 

2 februari Exkursion Artrally

Samla ihop ett lag och var med och försök se och höra  så många arter det går mellan 00.01 -17.00. Anmälan till artrally@blof.se senast tisdagen 29/1 2019.

Mer info på VBOF´s hemsida:
www.vbof.se

 

 

Ansvarig: BLOF Aktiviteten genomförs tillsammans med VBOF och BLOF samt Studieförbundet Vuxenskolan.

4 februari Innemöte Strandängsinventering 2019

Niclas berättar om strandängsinventeringarna 2019.

Styrelsen Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

4 mars Innemöte Årsmöte

Dags igen för årsmöte. Efter årsmötet kommer Lars-Göran Holmberg att berätta och visa bilder om Vinterfåglar på Varanger

Ansvarig: Styrelsen Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

30 mars Exkursion Ejderskådning

Dags igen att dra ut till Uttorp för att beskåda vårens ejdersträck.
Samling på Uttorp kl.7.00. De som vill/behöver samåka hör av sig till Linus.

Ansvarig:

Linus

Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 
1 april Innemöte Fåglar i Skåne

Christer Rådne visar bilder och berättar om skånska fåglar och fågellokaler.

Styrelsen Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 
13 april Exkursion Nära våtmarker

Linus och Christina tar med oss ut till nära våtmarker.
Samling vid Elgigantens parkering kl. 08.00

Linus
Christina
Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 

6 maj Innemöte

 Mer info kommer

Styrelsen Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.


 

18 maj Exkursion Skåneexkursion

Åter dags för den traditionella Skånetrippen. Samling vid City Gross parkering (närmast Ekliden) kl. 07.00.
 

Linus
Christina
Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.


 

 

30 maj Exkursion Gökotta på Torhamns udde

Mer info kommer.

Styrelsen Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 


 

OBS!!! Ordinarie innemöten kl. 19.00 på Gamla Skeppsbrogatan 1 i hörnan mot Drottninggatan