KARLSKRONA ORNITOLOGISKA KLUBBS VÅRPROGRAM 2019
 

Håll utkik här på sidan! Fler programpunkter och mer info kommer att läggas till.
 

DATUM   AKTIVITET  PROGRAM ANSVARIG

Aktuellt

 
        OBS!!! NY MÖTESLOKAL!!!
Gamla Skeppsbrogatan 1 (i hörnan mot Drottninggatan.) Nedersta våningen. Se röd punkt på kartan

 

19 jan Exkursion Örnräkning

Mellan 09-12 blir det traditionell örnräkning i Blekinge. Vill du vara med och hjälpa till? Ju fler folk som anmäler sig desto bättre kan vi täcka upp alla fina örnlokaler. Ring Tony på 0455-52515 eller maila (adresser finns  under "styrelse".

VÄL MÖTT!

Ansvarig: Tony Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 

2 februari Exkursion Artrally

Samla ihop ett lag och var med och försök se och höra  så många arter det går mellan 00.01 -17.00. Anmälan till artrally@blof.se senast tisdagen 29/1 2019.

Mer info på VBOF´s hemsida:
www.vbof.se

 

 

Ansvarig: BLOF Aktiviteten genomförs tillsammans med VBOF och BLOF samt Studieförbundet Vuxenskolan.

4 februari Innemöte Strandängsinventering 2019

Niclas berättar om strandängsinventeringarna 2019.

Styrelsen Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

4 mars Innemöte Årsmöte

Dags igen för årsmöte. Efter årsmötet kommer Lars-Göran Holmberg att berätta och visa bilder om Vinterfåglar på Varanger

Ansvarig: Styrelsen Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

30 mars Exkursion Ejderskådning

Dags igen att dra ut till Uttorp för att beskåda vårens ejdersträck.
Samling på Uttorp kl.7.00. De som vill/behöver samåka hör av sig till Linus.

Ansvarig:

Linus

Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 
1 april Innemöte Fåglar i Skåne

Christer Rådne visar bilder och berättar om skånska fåglar och fågellokaler.

Styrelsen Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 
13 april Exkursion Nära våtmarker

Linus och Christina tar med oss ut till nära våtmarker.
Samling vid Elgigantens parkering kl. 08.00

Linus
Christina
Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 

6 maj Kvällsmöte
Ute

 Vambåsa

Istället för innemöte blir det en kvällsutflykt till Vambåsa våtmark och hagmarker.

Vi träffas vid City Gross parkeringen (Till vänster om infarten till parkeringen) vid 18.45.

Styrelsen Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.


 

18 maj Exkursion Skåneexkursion

Åter dags för den traditionella Skånetrippen. Samling vid City Gross parkering (närmast Ekliden) kl. 07.00.
 

Linus
Christina
Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.


 

 

30 maj Exkursion Gökotta på Torhamns udde

Vi samlas vid parkeringen kl. 06.00. Fikakorg medtages.

Styrelsen Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 


 

OBS!!! Ordinarie innemöten kl. 19.00 på Gamla Skeppsbrogatan 1 i hörnan mot Drottninggatan