KARLSKRONA ORNITOLOGISKA KLUBBS HÖSTPROGRAM 2020
 

Håll utkik här på sidan! Fler programpunkter och mer info kommer att läggas till.
 

DATUM   AKTIVITET  PROGRAM ANSVARIG

Aktuellt

 
     

 

  MÖTESLOKAL
Gamla Skeppsbrogatan 1 (i hörnan mot Drottninggatan.) Nedersta våningen. Se röd punkt på kartan

 

23 augusti Exkursion Rovfågelsträck vid Ramdala Reningsverk

Häng med och kolla på rovfågelsträcket som passerar över Ramdaslätten. Sträcket går ofta högt upp och på lite avstånd så tubkikare är att föredra.

Tid: 8-13

OBS: Inställt vid regn!

Ansvarig: Linus Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 

29 augusti Exkursion Rovfågelspan på Johnnys Kulle

Var med och följ rovfåglarnas hösträck på Johnnys Kulle. Här kan rovfåglarna vid rätt väderlek sträcka förbi nära och fint och ibland med många olika arter och individer.

Tid: 8.30-13

OBS: Inställt vid regn!

Ansvarig: Tony Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.


 

Här ligger Johnnys kulle!

5 september Exkursion Rovfågelspan på Johnnys Kulle

Var med och följ rovfåglarnas hösträck på Johnnys Kulle. Här kan rovfåglarna vid rätt väderlek sträcka förbi nära och fint och ibland med många olika arter och individer.

Tid: 8.30-13

OBS: Inställt vid regn!

 

Tony Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

7 september Exkursion Vambåsa våtmark

Istället för ordinarie innemöte kommer vi denna månad hålla mötet i fält. Vi samlas på Vambåsas parkering kl. 19:00 och skådar därefter oss igenom området kring våtmarken och de omkringliggande ängsmarkerna. 
Ansvarig: Styrelsen Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

12 september Exkursion
 
Rovfågelspan på Johnnys Kulle

Var med och följ rovfåglarnas hösträck på Johnnys Kulle. Här kan rovfåglarna vid rätt väderlek sträcka förbi nära och fint och ibland med många olika arter och individer.

Tid: 8.30-13

OBS: Inställt vid regn!

 

Ansvarig:

Tony

Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 
13 september Exkursion Rovfågelsträck vid Ramdala Reningsverk

Häng med och kolla på rovfågelsträcket som passerar över Ramdaslätten. Sträcket går ofta högt upp och på lite avstånd så tubkikare är att föredra.

Tid: 8-13

OBS: Inställt vid regn!

Linus

 

Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 
19 september Exkursion Rovfågelspan på Johnnys Kulle

Var med och följ rovfåglarnas hösträck på Johnnys Kulle. Här kan rovfåglarna vid rätt väderlek sträcka förbi nära och fint och ibland med många olika arter och individer.

Tid: 8.30-13

OBS: Inställt vid regn!

Tony Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 

26 september Exkursion Rovfågelspan på Johnnys Kulle

Var med och följ rovfåglarnas hösträck på Johnnys Kulle. Här kan rovfåglarna vid rätt väderlek sträcka förbi nära och fint och ibland med många olika arter och individer.

Tid: 8.30-13

OBS: Inställt vid regn!

Tony Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.


 

3 oktober Exkursion Rovfågelspan på Johnnys Kulle

Var med och följ rovfåglarnas hösträck på Johnnys Kulle. Här kan rovfåglarna vid rätt väderlek sträcka förbi nära och fint och ibland med många olika arter och individer.

Tid: 8.30-13

OBS: Inställt vid regn!

Tony Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.


 

4 oktober Exkursion Fågelskådningens Dag (EBW) Torhamns udde

Inställt pga
Covid-19

 

Styrelsen Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 
5 oktober Innemöte Fåglar bland stubbar och stenar

Inställt pga
Covid-19

Styrelsen Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 

18 oktober Exkursion Var med på Big Sitt!

Stå på valfri plats i Karlskrona kommun och räkna så många fågelarter som möjligt mellan kl. 8:00-15:00. Anteckna vilka arter du/ni har sett och skicka listan digitalt till Linus. Resultatet sammanställs och en slutgiltig artlista skickas ut till deltagarna.

Anmälan och frågor till Linus via mail: linus.almqvist@hotmail.com

Linus

 
Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 

2 november   Inställt pga
Covid-19
Styrelsen Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 

7 december Innemöte
 
Bildcafé

Inställt pga
Covid-19

 

  Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 

 


 

OBS!!! Ordinarie innemöten kl. 19.00 på Gamla Skeppsbrogatan 1 i hörnan mot Drottninggatan