KARLSKRONA ORNITOLOGISKA KLUBBS HÖSTPROGRAM 2017
 

Håll utkik här på sidan! Fler programpunkter kommer att läggas till.
 

DATUM   AKTIVITET  PROGRAM ANSVARIG

Aktuellt

 
        OBS!!! NY MÖTESLOKAL!!!
Gamla Skeppsbrogatan 1 (i hörnan mot Drottninggatan.) Nedersta våningen. Se röd punkt på kartan

 

Juni-juli Exkursion

Nattfjärilsskådning vid lampa och/eller lockbete

Hugade personer kan höra av sig till Filip 0708-812 808 eller 0455-812 88, så kommer vi överens om lämpliga tidpunkter. Vi kommer under alla omständigheter att göra åtskilliga utflykter nattetid (säkert ca 15-20 st) under sommaren och då kan vi ta med er när ni tycker att det passar och så kan vi bättre parera vädret på det viset.

 

Philip  
24 juli Exkursion

Vadarskådning vid Udda Änne på Torhamns udde.

Ansvarig Filip 0708 -812 808. Ring om du har svårt att ta dig ut själv.
kl 1700–2000
.

 

Philip  
2 augusti Exkursion

Vadarskådning vid Udda Änne på Torhamns udde.

Ansvarig Filip 0708 -812 808. Ring om du har svårt att ta dig ut själv.
kl. 1700–2000
.

 

Philip  
4 september   Innemöte Fåglar i Iran

Christer Jonasson visar bilder och berättar om en resa till Iran. Mycket fåglar och annat intressant avhandlas.

Styrelsen  
2 oktober Innemöte Programpunkt kommer...    
7 oktober Exkursion

Nattfångst på Torhamn

Från skymning till midnatt hoppas vi på att vi ska få se och kunna fånga t.ex. pärlugglor eller något annat spännande.

 

Anders Loell  
8 oktober Exkursion

Fågelskådningens dag

Vi bjuder in medlemmar och allmänhet till Torhamns fågelstation för aktiviteter.

Kl. 8-12

 

Styrelsen  
6 november Innemöte Programpunkt kommer...    
3 december Exkursion Småfåglar i Sibbaboda

Vi besöker vår fågelmatning i Sibbaboda och hoppas även på rovfåel och korsnäbbar. Ta med kamera om du har.

Tony  
4 december Innemöte Bildcafé

Medlemmar är välkomna att visa bilder och berätta om händelser och möten i naturen.

 

Styrelsen  
         
         

 


 

OBS!!! Ordinarie innemöten kl. 19.00 på Gamla Skeppsbrogatan 1 i hörnan mot Drottninggatan