KARLSKRONA ORNITOLOGISKA KLUBBS HÖSTPROGRAM 2017
 

Håll utkik här på sidan! Fler programpunkter kommer att läggas till.
 

DATUM   AKTIVITET  PROGRAM ANSVARIG

Aktuellt

 
        OBS!!! NY MÖTESLOKAL!!!
Gamla Skeppsbrogatan 1 (i hörnan mot Drottninggatan.) Nedersta våningen. Se röd punkt på kartan

 

Juni-juli Exkursion

Nattfjärilsskådning vid lampa och/eller lockbete

Hugade personer kan höra av sig till Filip 0708-812 808 eller 0455-812 88, så kommer vi överens om lämpliga tidpunkter. Vi kommer under alla omständigheter att göra åtskilliga utflykter nattetid (säkert ca 15-20 st) under sommaren och då kan vi ta med er när ni tycker att det passar och så kan vi bättre parera vädret på det viset.

 

Philip  
24 juli Exkursion

Vadarskådning vid Udda Änne på Torhamns udde.

Ansvarig Filip 0708 -812 808. Ring om du har svårt att ta dig ut själv.
kl 1700–2000
.

 

Philip  
2 augusti Exkursion

Vadarskådning vid Udda Änne på Torhamns udde.

Ansvarig Filip 0708 -812 808. Ring om du har svårt att ta dig ut själv.
kl. 1700–2000
.

 

Philip  
2 september   Oljning av fågelstation samt fågelskådning

Vi hjälps åt att olja stationen samt skådar rovfåglar.
Oljning påbörjas vid 12-tiden.

Styrelsen  
4 september   Innemöte Fåglar i Iran

Christer Jonasson visar bilder och berättar om en resa till Iran. Mycket fåglar och annat intressant avhandlas.

Styrelsen  
30 september Exkursion

Nattfångst på Torhamn

Från skymning till midnatt hoppas vi på att vi ska få se och kunna fånga t.ex. pärlugglor eller något annat spännande.

 

Anders Loell

Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan


2 oktober Innemöte Serengeti och Ngorongoro i Tanzania

Ulf Oscarsson visar bilder och berättar om dessa inte helt okända hotspots i Afrika.

 

Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan


8 oktober Exkursion

Fågelskådningens dag

Vi bjuder in medlemmar och allmänhet till Torhamns fågelstation för aktiviteter.

Kl. 8-12

 

Styrelsen

Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan


6 november Innemöte SPA-områden i Blekinge

Representanter från länsstyrelsen berättar om planerna med de s.k. SPA-områdena i länet (Special Protected Areas). Många sådana områden, speciellt framtagna för skyddande av fågelfaunan, finns nu i vår närhet!

 

Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan


3 december Exkursion Småfåglar i Sibbaboda

Vi besöker vår fågelmatning i Sibbaboda och hoppas även på rovfågel och korsnäbbar. Ta med kamera om du har.
Samling vid Flyets busshållplats kl. 10.00.

Tony

Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan


4 december Innemöte Bildcafé

Medlemmar är välkomna att visa bilder och berätta om händelser och möten i naturen.

 

Styrelsen

Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan


         

 


 

OBS!!! Ordinarie innemöten kl. 19.00 på Gamla Skeppsbrogatan 1 i hörnan mot Drottninggatan