Örnräkningen i Blekinge 2009 – Kanske den sista?!

 

Efter att medlemmarna i KOK och VBOF visat ett tämligen stort ointresse för den blekingska örnräkningen får man, med fog, ställa sig frågan om det är någon mening att fortsätta! Det är lite synd då örnräkningen är ett gyllene tillfälle att få med nybörjare och ”juniorer” till en, för dem, spännande aktivitet. Att ställa upp 3 timmar om året borde inte vara någon stor uppoffring. Att sedan örnstammen verkar vara tämligen stabil och häckningarna i länet fortsätter är inget skäl att avbryta traditionen. Vi vet inget om hur det kommer att se ut i framtiden och inte hur klimatförändringar och eventuella gifter kommer att påverka örnarna i ett lite längre perspektiv. Därför kan det visa sig vara till hjälp med all fortgående och kontinuerlig statistik om örnarna.

 

Årets räkning gav ett magert resultat. Mycket kan skyllas på den dåliga bemanningen men också det usla vädret med snålblåst och dis/duggregn. Det verkar dock som att det finns relativt mycket örn på sina ställen. Den uppfattningen fick i alla fall vi som stod på Hästholmen då vi under de sista 20 minuterna, då det klarnade upp och sikten blev bättre, fick se 4 havsörnar som äntligen dristade sig till att lufta vingarna. Tyvärr har jag inte fått in någon rapport från västblekinge ännu, men enligt ryktet så var intresset där mer än svalt.

Tack till er som inte vek ner sig trots bistert väder!

 

Tabell 1. Havsörnar i Blekinge den 24  januari 2009. (Siffrorna korrigerade för dubbelräkningar och individer sedda från flera lokaler).

 

Lokal                                                           juv/sub         ad.              obest.    totalt

Kristianopel                                                                        1                                     1

Fågelmara gård                                                  1               1                                     2

Sibbaboda                                                         1                                1                    2
Torhamns udde                                                   3                                                       3

Hästholmen                                                       3                                1                    4

Uttorp, Sturkö                                                                                                             0

Senoren                                                                                                 1                    1

Lillö                                                                     1               1                                     2

Karlskrona väst och öst                                                                                                0

Kuggeboda                                                                                                                   0

 

Totalt                                                                  9             3              3                      15     

 

Kanske kör vi igen nästa år, väl mött i så fall!

Tony Svensson, Björkenäs, 373 00   Jämjö,  É 0455-525 15