Öppnare landskap på Utklippan

 


Öppnare landskap på Norraskär

Under vecka 38 har länsstyrelsen genomfört en omfattande röjning på Utklippan. I samråd med ansvarig från länsstyrelsen har KOK ombesörjt röjning på Södraskär medan länsstyrelsens egen personal röjt på Norraskär.


Olof Persson och Christer Herremo röjer vid "Månssons dass"


Olof och Christer eldar upp riset

Syftet med röjningen är att öppna upp delar av öarna och ta bort slån samt rosenbuskar som mer och mer tar över öarna. Förhoppningsvis skall de nya öppna ytorna kunna vara tillfredställande för tex silltrut och gäss medans reduceringen av täta slån och rosbuskage sannolikt medför en minskning av häckande gräsand, ejder och småskrake.


Norraskär, vy mot norr

Minskningen av täta buskage och småbuskar gör också att rastande småfågel koncentreras till ett färre antal buskar och buskage vilket med största sannolikhet gynnar ringmärkningen.


Norraskär vid vassnäten


Länsstyrelsens röjarlag bestod av fyra personer som gjorde ett mycket bra jobb


Röjning vid "slipen" på Norraskär


Vy mot norr


Riset eldades upp

Text och bild: Hans Evefalk