Miljöövervakningsprojekt

Här kan ni läsa lite intressanta artiklar om några av de fågelarter som ingår i den s.k. miljöövervakningen som sker på uppdrag till KOK av Länsstyrelsen. Rolf Larsson låter oss bl.a. få veta en massa om ejderstammens utveckling.

Ejdern i Blekinge 1984-2004

Ejderns boplatstrohet

Projekt Ejder 2008

Projekt Ejder 2009

Kentsk tärna i Blekinge 1996-2006

Strömstare i Blekinge 1991-2001