Hej!

SOF-Projektet "Fågelskådare och lantbrukare i samarbete" fortsätter sitt arbete för mer biologisk mångfald i jordbrukslandskapet.
Projektet växer och få mer och mer stöd från olika organisationer inom lantbrukssektorn. Under vintern har mer än 60 lantbrukare från södra och mellersta Sverige anmält sitt intresse
att inleda ett samarbete med fågelkunniga naturvårdare. Därför söker vi nu fågelskådare som vill inventera fåglar och jobba långsiktigt med naturvård på en eller flera gårdar.
Jag bifogar vårt senaste nyhetsbrev men även en karta med de gårdar som har anmäld intresse 2010.
Vi är tacksamma om ni kunde hjälpa till med att sprida information om projektet och lantbrukarna som vill samarbeta med fågelskådare för mer lärksång!
Intresseanmälningar skickas till mig
sonke.eggers@ekol.slu.se Det går även bra att ringa 0768-283848

Vi finns nu även på facebook (grupp: Samarbete för mer lärksång). Min förhoppning är att så många deltagare som möjligt gå med för att ta del av aktuell information, bildmaterial, relevanta länkar men även diskussioner om naturvård på slätten!

Det är bara och kontakta mig eller min kollega Sören Eriksson på Hushållningssällskapet
soren.eriksson@hush.se om ni har frågor!

Bästa hälsningar

Sönke Eggers

Sveriges Ornitologiska Förening

Här är PDF:en med en massa information