Karlskrona Ornitologiska Klubb

Stationen storstädas och stängs i slutet av maj 1967 efter nästan två månaders kontinuerlig verksamhet. Göran Svahn (Karlshamn, numera Bromölla) och Jan Dahlbäck (Västerås) tar en paus med det då klassiska attributet i fågelskådarkretsar: pipa! Notera transistorradion i fönstret och precis innanför dörren skymtar ringmärkarbordet. Utanför står reseskrivmaskinen i sin väska, vedkorgen förstås samt intill väggen en tioliters vattendunk i blå plast, som spändes fast bakpå cykeln för färd till och från lanthandeln i Torhamn. I affärens frys låg förresten alltid minst fem KOK-märkta kylklampar, som byttes ut vid varje inköpsresa ... det var tider det!

TEXT OCH FOTO: Göran Andersson (Västerås-Åland-Öland)

Fotnot: Alla tre, Andersson-Dahlbäck-Svahn, fick sin ornitologiska
skolning av KOK och har fortsatt sin fågelskådarbana i över 40 år!

Historik

Fågelintresserade personer sökte sig tidigt till Torhamns udde. Under 50-talet, när möjligheterna till friluftsliv ökade, blev också antalet aktiva fågelskådare flera. Några av de personer som under 50-talet hade träffats på Torhamns udde bildade den 13 september 1960 den första ornitologiska föreningen i Blekinge - Karkskrona Ornitologiska Klubb.

1961 startades Torhamns fågelstation. Avsikten var att kartlägga fågellivet på Torhamns udde och studera fågelflyttningen. Från början blev ringmärkningen den viktigaste delen i fågelstationens verksamhet. Medlemmarna byggde en s.k. Helgolandsfälla och småfåglar fångades också i slöjnät. För fångst av vadare införskaffades mjärdliknande burar av kycklingnät som placerades på tångbankar och sandrevlar..

År 1963 lyckades KOK med hjälp av fondpengar förvärva jakträtten på Torhamns udde och därmed också freda denna viktiga fågellokal från jakt. Tillsammans med Karlskrona Naturvänner arbetade klubben för att området skulle bli naturreservat vilket det också blev senare.

Vy över Utklippan

År 1964  inledde KOK sin verksamhet på Utklippan. Till en början fick ringmärkarna hysa in sig hos fyrpersonalen, som fanns kvar här ute till 1972. När fyren automatiserades och personalen lämnade ön, fick KOK möjlighet att hyra en av de lediga lägenheterna.

Klubben idag

Karlskrona Ornitologiska Klubb är en ideell sammanslutning. Klubben anordnar sammankomster, exkursioner och informationstillfällen för allmänheten om fåglar och deras miljö, bedriver verksamhet vid Torhamns och Utklippans fågelstationer, samt verkar för fågelskydd. Klubben bedriver också särskilda projekt kopplade till det regionala miljöövervakningsprogrammet.

Som medlem får du skriften ”Fåglar i Blekinge” fyra gånger om året. Den innehåller allt ifrån senaste nytt på fågelfronten i Blekinge, information om aktuella händelser, reportage från fågellokaler,  resor och mycket annat.
Är du intresserad och vill bli medlem så finns vårt postgironummer under länken "Bli medlem". Är du lite osäker så kom gärna med på något av våra innemöten eller exkursioner innan du bestämmer dig. Aktuellt program finner du under länken "Program / Aktuellt".