Torhamns udde

 


Kor med spring i benen på Torhamns strandängar
 
 
En klassisk fågellokal som med sina 311 (tom 2006) påträffade arter är den plats i Blekinge där det setts flest arter. Torhamns udde är en lättillgänglig fågellokal för alla vid Sveriges SO hörn där vår och höst ger störst utbud men även ett vinter och sommarbesök ger utdelning

Fåglar:
Häckfåglar: Ett 40-tal arter häckar, bland dessa märks strandskata, större strandpipare, tofsvipa, gravand och törnskata. Tillfälligt har snatterand, årta (1967) och fältpiplärka (1980) häckat. Höksångaren som fram till slutet av 80-talet häckade med flera par i enbuskarna häckar numera oregelbundet.

Sträckfåglar:
Vårsträcket med ejder (mars-april), vitkindad gås (april), och prutgås (15 maj-5 juni) är mäktigt, tyvärr passerar flockarna ofta långt ut p g a de många öarna i östra skärgården som leder sträcken en bra bit söder om Torhamns udde. Vid pålandsvind passerar ejderflockarna ofta över udden. På sandreveln (blottläggs vid lågvatten) mellan piren och ön Hammaröra ses bl a större strandpipare, gluttsnäppa, skärfläcka, rödbena, kentsk tärna, skräntärna och småtärna under våren.

På hösten kommer Torhamn bättre till sin rätt som sträcklokal (inga öar stör nu sträcket). Vadarsträcket under juli-augusti kan avnjutas från vindskyddet söder om fågelstationen (morgon och kväll). En del vadare rastar även vid Luckorna. Under september-oktober ses bl a mindre sångsvan, prutgås, vitkindad gås, simänder (många i goda antal), sjöorre, ejder, labbar och dvärgmås. Även en hel del tättingar ses också, ex rödstrupig piplärka, blåhake och lappsparv. Klara oktoberdagar innebär vissa år ett kraftigt fjällvråksträck (max 1000 ex).


Under det massiva höststräcket är Torhamns udde även en ypperlig lokal för grov gädda.

 Invationsrörelser av sparvuggla, pärluggla, hackspettar, nötskrika, nötkråka (bägge raserna) och korsnäbbar inträffar vissa höstar.

Vinter: Vintertid brukar någon snösparvsflock uppehålla sig på strandängarna. Övriga vinterarter är havsörn, kricka, kärrsnäppa (regelbunden i januari de senaste åren), skärsnäppa (sällsynt), ängspiplärka, skärpiplärka och någon enstaka sånglärka.

Tillfälligt: Svartnäbbad islom, mindre lira, natthäger, silkeshäger, ägretthäger, purpurhäger, skedstork, rödhalsad gås, mindre skrikörn, större skrikörn, rödfalk, styltlöpare, tuvsnäppa, spetsstjärtad snäppa, tereksnäppa, brednäbbad simsnäppa, svarthuvad mås, tärnmås, sandtärna, vitvingad tärna, fjälluggla, biätare, blåkråka, korttålärka, större piplärka, vattenpiplärka, citronärla, blåstjärt, ökensångare, bergssångare, brunsångare, kungsfågelsångare, taigasångare, bergstaigassångare, rödhuvad törnskata, rosenstare och svarthuvad sparv.

 
 
Bergsångare ringmärkt 2006

Varfågeln hamnar inte ofta i näten på Torhamns fågelstation
 
  Nästa Sida