Olsäng -  strandängar och knubbsälar


Utanför Olsäng och Abramsäng finns en stor knubbsälskoloni

Vägbeskrivning
Tag av E:22 5 km nordost om Jämjö (skyltat Olsäng), eller tag av vid Jämjö och kör mot Konungshamn och sedan Klakebäck för att sedan efter 9 km köra norrut mot Kristianopel. Ca. 0,5 km efter Olsäng går en mindre grusväg, som delar sig i 2, in till höger. Ställ bilen precis efter avfarten och promenera längs vägen som går åt vänster. Vid gårdsplanen intill bondgården tar ni höger och går ner mot havet. 

Terräng/biotop
Området består till största delen av betade strandängar och långgrunda stränder. På halvön (Styrsholms udde) som går ut, och som bildar en udde för två långgrunda vikar, finns en del enebuskage och en del björk. Längst ut på halvön finns en gammal militär plattform/strålkastartorn som fungerar bra som observationsplats över havet. Väster om Styrsholms udde går ytterligare en udde ut – Brodden. Väster härom finns ett sälskyddsområde och i området, som går bra att spana av från Brodden, brukar ett 50-tal knubbsälar husera.


Längs stränderna kan det sommartid rasta en hel del arktiska vadare vid Olsäng. Här spovsnäppor och kärrsnäppa

Fåglar
Häckfåglar:
Området hyser inga specialiteter utan det är ett ganska typisk område för den blekingska ostkusten. Silvertärnor, småtärnor, strandskator och änder som kricka, gräsand, gravand häckar längs strandängarna. Ibland häckar här också skärfläcka. 

Sträckfåglar och rastande fåglar: Olsäng är egentligen inte någon riktigt bra sträcklokal då sträcket, både vår och höst, oftast går allt för långt ut. Trots detta kan ett besök under sträcksässongen, speciellt på hösten, löna sig då det ibland vid rätta vindar från öster kan ge en del. Det är framför allt labbar, måsar och tärnor som kan ses i hyggliga mängder. Under högsommaren kan också tillgången på rastande vadare vara god i de långgrunda vikarna. Under senhösten kan det väldiga sjöfågelsträcket också ses bra härifrån då förutsättningarna är de rätta.

Vintertid är det många gånger öppet vatten här och lommar och doppingar brukar kunna ses bra ifrån strålkastartornet liksom andra sjöfåglar typiska för vintern i östra Blekinge. Även en och annan jagande havsörn brukar stryka förbi och längs strandängarna kan någon snösparvsflock hålla till.

Tillfälligt: Vitnäbbad islom, havsula, svart stork, fjällgås, aftonfalk, kungsörn, småtrapp (1 hona sköts 27/10 1889), sibirisk tundrapipare, bredstjärtad labb, fjällabb, alkekung, härfågel, taigasångare, snösiska m.m.

Text och foto: Tony Svensson