Bli medlem!

 
  Som medlem får du,  medlemsbladet Fåglar i Blekinge som utkommer 4 gånger per år, möjlighet att följa med på exkursioner och komma på intressanta innemöten. Under vår och höst har vi våra fågelstationer bemannade nästan hela tiden. Är du osäker så kom gärna ut till Torhamns udde och besök oss så får du veta mer. Vi har som mål att vi varje helg ska vara på plats under april-juni samt sept-okt. Vill du ringa så hittar du telefonnummer till oss i styrelsen på länken här bredvid.

Medlemsavgiften är för närvarande 150 kr för vuxen och 75 kr för barn och ungdomar upp till 18 år. Familjemedlemmar betalar 25 kr.
Sätt in pengarna på Postgiro nr:
47 96 78-5 och uppge "medlemsavgift" samt namn, adress och telefonnummer.