Blekingerallyt 2010

Årets Rally genomfördes i en bitvis frisk och kylig vind. Sikten var betydligt bättre än förra året, dvs om man slapp snörök och sitta fast på oskottade vägar! Fågeltillgången var relativt god. I år blev det en väldigt jämn och rafflande kamp mellan de två topplagen IQ och Knipligan. I efterhand skulle det visa sig att slarv med att inte följa tävlingreglerna resulterade i felräkning och att de rättmätiga vinnarna inte fick uppleva segerns sötma vid samlingen efteråt! Vådan av att inte använda riktiga x-listor (som ju stipulerades i tävlingsreglerna) kan nämligen resultera i nesliga dubbletter! I detta fall upptäcktes i efterhand 2 sådana! Om det var medvetet eller inte kan man ju alltid diskutera. Webmaster upptäckte också att Knipligans vitögda dykand inte var medräknad (alternativ glömd i krysslistan). Efter ett tufft krismöte i tävlingledningen valde vi att trots allt inte diska lag IQ. De får behålla andraplatsen som straff (2:a plats är ju faktiskt första förlorarna som Christer Herremo sa efter att han hade dryftat att han lika väl kunde komma sist som 2:a)

Slutresultatet blev med andra ord det vanliga! Knipligan visade åter igen var skåpet skulle stå och Varfågeln ska härmed åter förvisas till Manfreds hylla där den nu börjar känna sig hemma! Tävlingsledningen med den omutbare och enhällige John Persson i spetsen lyfter på hatten och gratulerar!

Nedan kan ni se lite bilder från Racet samt lag och resultat! Förhoppningsvis kommer även snart lite bilder från samlingen på Restaurang Ferali i Ronneby!


Den vitögde fick stor publik!


Även en kricka gjorde den vitögde sällskap...


liksom ett par rörhönor.


Salskrak kunde beskådas på mången plats.


Även skäggdopping visade sig flitigt.


Sångsvan var en inte allt för ovanlig syn längs kustrutterna.


Vigg, brunand och bergand (ej på bild) sågs i stora antal.


Knipligan verkade be till högra makter och blev sent om cider bönhörda! Maffe var dessutom
så gentil att han bjöd oss stackars östblekingar på en forsärla. Stort gjort!

Så lite bilder från restaurang Ferali i Ronneby! Foto: Mats Olsson

 

Lag anmälda till Artracet 2010 i Blekinge!
Väster Öster
IQ Gröngölingarna   Uteblev pga sjukdom
Tommy Petersson
Mats Svensson
Britt-Marie Andersson
Lennart Andersson
Björn Ericsson
Anna-Christina Ericsson
Knipligan Dom Vingklippta
Manfred Dornhäuser
Bengt Carlsson
Rune Svensson
Linus Almqvist
Ove Ståleberg
Tony Svensson
Christer Herremo
Vingslag WO Subadulterna
Hasse Olsson
Lisa Fellinger
Anders Loell
Simon Werngren
Olof Persson
Guess who and the two Ducks FlaX
Ulf Oscarsson
Sven Klüft
Mats Olsson
Tommy Lindberg
Jonas Persson

 
Skatgökarna

 
Johan Lenell
Patric Wihlstrand
Jerry Wihlstrand

Resultat

IQ Subadulterna Knipligan Guess who… Skatgökarna FlaX Dom vingklippta
alfågel alfågel alfågel alfågel alfågel alfågel alfågel
bergfink bergand bergand bergand bergand bergand bergand
björktrast bergfink bergfink bergfink bergfink bergfink bergfink
blå kärrhök björktrast björktrast björktrast björktrast björktrast björktrast
blåmes blåmes blåmes blåmes blåmes blåmes blåmes
bofink bofink bofink bofink bofink bofink bofink
brunand brunand brunand brunand brunand brunand brunand
domherre domherre domherre domherre entita domherre domherre
ejder duvhök ejder ejder fasan entita entita
entita entita entita entita fiskmås fasan fiskmås
fasan fasan fasan fasan fjällvråk fiskmås forsärla
fiskmås fiskmås fiskmås fiskmås forsärla forsärla gråhäger
fjällvråk fjällvråk forsärla fjällvråk grågås grågås gråsparv
forsärla forsärla grågås forsärla gråsparv gråhäger gråtrut
glada gråsiska gråhäger grågås gråtrut gråsiska gräsand
grågås gråsparv gråsparv gråhäger gräsand gråsparv grönfink
gråsiska gråtrut gråtrut gråsparv grönfink gråtrut gulsparv
gråsparv gräsand gräsand gråtrut gröngöling gräsand havstrut
gråtrut grönfink grönfink gräsand gulsparv grönfink havsörn
gräsand gulsparv grönsiska grönfink havstrut gulsparv kaja
grönfink gärdsmyg gulsparv grönsiska havsörn gärdsmyg kattuggla
grönsiska havstrut gärdsmyg gulsparv kaja havstrut knipa
gulsparv havsörn havstrut havstrut kanadagås havsörn knölsvan
gärdsmyg kaja havsörn havsörn knipa kaja koltrast
havstrut kanadagås kaja kaja knölsvan knipa korp
havsörn knipa kanadagås kanadagås koltrast knölsvan kricka
kaja knölsvan kattuggla kattuggla korp koltrast kråka
kanadagås koltrast knipa knipa kråka korp kungsfågel
kattuggla korp knölsvan knölsvan kungsfågel kricka mindre korsnäbb
knipa kricka koltrast koltrast nötväcka kråka nötskrika
knölsvan kråka korp korp ormvråk kungsfågel nötväcka
knölsvan kungsfågel kricka kricka pilfink nötskrika ormvråk
koltrast nötskrika kråka kråka rapphöna nötväcka pilfink
korp nötväcka kungsfågel mindre hackspett ringduva ormvråk ringduva
kråka ormvråk mindre korsnäbb nötväcka råka pilfink råka
kungsfågel pilfink nötskrika ormvråk röd glada ringduva röd glada
nötskrika ringduva nötväcka pilfink rödhake röd glada rödhake
nötväcka röd glada ormvråk rapphöna salskrake rödhake rödvingetrast
ormvråk rödhake pilfink ringduva skata rödvingetrast rörhöna
pilfink rödvingetrast rapphöna råka skrattmås rörhöna salskrake
rapphöna rörhöna ringduva röd glada skäggdopping salskrake sidensvans
ringduva salskrake råka rödhake smådopping sidensvans skata
råka skata röd glada rödvingetrast småskrake skata skrattmås
rödhake skrattmås rödhake rörhöna sothöna skrattmås skäggdopping
rödvingetrast skäggdopping rödvingetrast salskrake spillkråka skäggdopping skärpiplärka
rörhöna skärpiplärka rörhöna sidensvans stenknäck skärsnäppa smådopping
salskrake smådopping salskrake skata stjärtmes smådopping sothöna
sidensvans småskrake sidensvans skrattmås storskarv småskrake sparvhök
skata snösparv sjöorre skäggdopping storskrake sothöna stenknäck
skrattmås sothöna skata smådopping strömstare sparvhök storskarv
skäggdopping sparvhök skogsduva småskrake större hackspett spillkråka storskrake
smådopping spillkråka skrattmås sothöna sångsvan stare större hackspett
småskrake stare skäggdopping sparvhök sädgås steglits svartmes
snösparv steglits smådopping sparvuggla talgoxe stenknäck sångsvan
sothöna stenknäck småskrake stenknäck talltita storskarv talgoxe
sparvhök storskarv snatterand stjärtmes tamduva storskrake talltita
sparvuggla storskrake sothöna storskarv tornfalk strömstare tamduva
stenknäck större hackspett spillkråka storskrake turkduva större hackspett turkduva
stjärtmes svarthakedopping steglits större hackspett vattenrall svartmes vigg
storskarv svartmes stenknäck sångsvan vigg svärta vitögd dykand
storskrake svärta storskarv sädgås vitögd dykand sångsvan  
strömstare sångsvan storskrake talgoxe   talgoxe  
större hackspett talgoxe strömstare tamduva   tamduva  
svartmes tamduva större hackspett turkduva   tobisgrissla  
sångsvan tornfalk svartmes vigg   trädkrypare  
sädgås trädkrypare svärta vitögd dykand   vigg  
talgoxe vigg sångsvan   vitögd dykand  
talltita vitögd dykand sädgås  
tamduva   talgoxe  
tofsmes   talltita  
tornfalk   tamduva  
turkduva   tofsmes  
varfågel   tornfalk  
vattenrall   trädkrypare  
vigg   turkduva  
vigg   vigg + Vitögd dyk  
vitögd dykand  
 
75!

68

77
 

66

61

67

60

Totalartlista

alfågel  
bergand  
bergfink  
björktrast
blå kärrhök
blåmes  
bofink  
brunand  
domherre
duvhök  
ejder  
entita  
fasan  
fiskmås  
fjällvråk  
forsärla  
grågås  
gråhäger  
gråsiska  
gråsparv  
gråtrut  
gräsand  
grönfink  
gröngöling
grönsiska  
gulsparv  
gärdsmyg  
havstrut  
havsörn  
kaja  
kanadagås
kattuggla  
knipa  
knölsvan  
koltrast  
korp  
kricka  
kråka  
kungsfågel
mindre hackspett
mindre korsnäbb
nötskrika  
nötväcka  
ormvråk  
pilfink  
rapphöna  
ringduva  
råka  
röd glada  
rödhake  
rödvingetrast
rörhöna  
salskrake  
sidensvans
sjöorre  
skata  
skogsduva
skrattmås
skäggdopping
skärpiplärka
skärsnäppa
smådopping
småskrake
snatterand
snösparv  
sothöna  
sparvhök  
sparvuggla
spillkråka  
stare  
steglits  
stenknäck
stjärtmes  
storskarv  
storskrake
strömstare
större hackspett
svarthakedopping
svartmes  
svärta  
sångsvan  
sädgås  
talgoxe  
talltita  
tamduva  
tobisgrissla
tofsmes  
tornfalk  
trädkrypare
turkduva  
varfågel  
vattenrall
vigg  
vitögd dykand

summa 94 arter!

Text och foto: Tony Svensson

Tabeller: John Persson