Björkerydssjön - Nygammal fågellokal gör comeback?

Förr om åren var Björkerydssjön en fågellokal som var betydligt mer välbesökt (även av undertecknad) än den har varit det senaste deceniumet. Mycket beror på att sjön och dess närmaste omgivningar växt igen och att fågellivet därigenom utarmats. Nu har ett större restaureringsprojekt startats och meningen är att man genom röjningar och mindre vattenståndshöjningar ska återställa sjön och delar av Nättrabyån till det tillstånd som en gång rådde. Man har redan kommit en bit på vägen och redan nu är det en fröjd att besöka sjön jämfört med hur det såg ut för något år sedan. Går allt enligt planerna, och man lyckas genomföra förändringarna på ett för växt- och djurlivet bra sätt, så kan vi fågelskådare i östra Blekinge se fram emot att ha en fågelrik slättsjö att besöka. Detta är något som absolut saknas här borta i öster.


Den bruna kärrhöken är en av sjöns häckande fåglar

Rapportering efterlyses
Då det under senare år rapporterats ganska dåligt från omgivningarna kring sjön så har vi i sanningens namn ganska dålig koll på hur fågellivet utvecklats de senaste åren. Häckfågelinventering har givetvis gjorts men en bättre koll på Björkerydssjön som rastlokal behövs. Rapportera gärna på Svalan ifall ni besöker sjön!!! Nedan finns en gammal artförteckning över arter sedda vid sjön. Förmodligen fattas det säkert många arter, men nu när vi enkelt kan rapportera (och kolla observationer) via Svalan så lär vi framöver kunna fylla på listan och få ett bättre grepp om situationen. Själv tror jag att Björkerydssjön har potential att bli en riktigt bra fågellokal som många kommer att besöka. Det kommer i alla fall jag att göra!

Tony Svensson

Artförteckning

Läs mer om projektet och om sjön